english  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární správní poplatky - USD

Zde naleznete přehled všech konzulárních poplatků. Výše těchto poplatků se mění na začátku každého měsíce v závislosti na vývoji kurzu mezi českou korunou a americkým dolarem.

SRPEN 2020/AUGUST 2020

Položka
Item

Název položky
Name of the Item

 

Poplatek
Fee (USD)

150a ověření podpisu / verification of a signature 11
151a ověření fotokopie (1strana) / notarized copy (1 page) 14
151b ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana)
notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page)
7
151c ověření správnosti překladu (1strana) / verification of translation (1 page) 14
151d ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page)
7
153a vystavení duplikátu rodného / oddacího / úmrtního listu
issuance of a copy of Birth / Marriage / Death Certificate
14
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za první stranu 14
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za každou další stranu 7
157a vydání biometrického cestovního pasu ČR / Czech Biometric Passport 54
157a
(do
15 let)
vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) pro osobu mladší 15 let
Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age
18
157b vydání náhradního cestovního dokladu / Emergency Travel Document 18
159a vydání osvědčení o státním občanství ČR
issuance of the Czech citizenship certificate
14
159b Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR
Declaration of aquisition of Czech citizenship under § 31, 32, 35 and 36
23
160 vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz/průvoz zbraní/střeliva
issuance of the waybill for export/import/transit of firearms/ammunition
35
162a žádost o povolení k pobytu / residence permit 113
162c výpis z rejstříku trestů ČR / Czech Criminal History Record 9
163 žádost o zápis narození / sňatku / úmrtí do zvláštní matriky Brno
request for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno
9