česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Generální konzulát ČR v Chicagu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká škola TGM v Ciceru si připomíná 100. výročí založení

U příležitosti 100. výročí založení České školy T.G. Masaryka (T.G. Masaryk Free Thinking School Association) v Ciceru na předměstí Chicaga udělil ministr zahraničních věcí této významné krajanské instituci medaili „Za zásluhy o diplomacii 2021“. Na konci letošního školního roku vysadili  žáci na zahradě školy pamětní lípu. Slavnosti s kulturním vystoupením žáků pod vedením jejich učitelek se zúčastnil také generální konzul Jaroslav Kantůrek, členové školní rady a zástupci města Cicero. Ve školním roce 2021/22 budou pokračovat odložené další oslavy a kulturní projekty včetně plánované Konference českých škol v USA a Kanadě v červnu 2022.  

T. G. Masaryk Free Thinking School Association (dále TGM) je nezisková organizace, která byla založena českými emigranty, představiteli hnutí Bohemian Freethinkers, roku 1921. Tentýž rok asociace sponzorovala výstavbu třípodlažní budovy v obci Cicero na předměstí Chicaga, která od té doby slouží krajanské činnosti bez přerušení. To z ní činí jedno z nejstarších českých kulturních, vzdělávacích a komunitních center na území Spojených států amerických. Asociace funguje dle původních stanov, naposledy upravených v r. 2015, a v češtině používá označení Patronát, které přiléhavě odráží současné dění v TGM. Kromě výuky českého jazyka pro děti a dospělé funguje spolek jako zastřešující organizace pro české komunitní školy, jejichž budovy již zanikly. Provozuje například Jan Neruda Club – program pro seniory, který přežil budovu stejnojmenné instituce. V TGM se scházejí členové lóží Czechoslovak Society of America. Tato bratrská organizace, dnes fungující ve 22 státech USA, byla založená missourskými Čechy už v roce 1854. Prostory největší komunitní místnosti využívá Czechoslovak Heritage Museum.

Jako jedna z posledních krajanských organizací svého druhu s tak bohatou historií se Česká škola TGM v současné podobě těší přízni a podpoře krajanů nejen ze strany posametových migrantů, ale také řady Čechoameričanů starších generací. Proto je komunita ochotná podpořit školu nejen účastí na kulturních a vzdělávacích akcích, ale i finančně. To dosvědčují částky, které již třetím rokem škola vybírá v rámci letních finančních sbírek na opravu mnoho let neudržované školní budovy. Kompletní renovace střechy, topného systému, sociálních a komunitních prostor byla ze strany krajanů podpořena částkou téměř 2 milionů korun. TGM pravidelně žádá také o finanční dary z vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí převážně na vzdělávací a kulturní činnost.   

V roce 2011 hrozil budově zánik z finančních důvodů. Školní rada chtěla pozemek prodat za účelem výstavby parkoviště. Zásluhou týmu učitelek a dobrovolníků dnes původní budova se zahradou slouží jako výukové centrum pro 80 bilingvních dětí ve věku 6–14 let a probíhají tu také kurzy češtiny jako cizího jazyka pro dospělé studenty. Žáci a studenti TGM mají možnost navštěvovat kurzy češtiny také v rámci letního vyučování, které probíhá po dobu jednoho měsíce od roku 2016 ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace Univerzity Karlovy. Kromě výuky jazyka pořádá škola bohatou škálu kulturních aktivit (výstavy, prezentace, dílny čtení, koncerty, promítání), zapojuje se do projektů dalších českých spolků v Chicagu, ale také spolupracuje s americkými kulturními organizacemi. Od roku 2015 pořádá TGM dvoutýdenní poznávací zájezd do České republiky pro krajany druhé a třetí generace s názvem Around the Czech Republic.

Organizační struktura TGM je identická s americkými neziskovými organizacemi. Škole předsedají převážně krajané druhé až třetí generace. Roli prezidenta zastává v současné době Andrew Bultas, viceprezidentkou je Klára Moldová. Školní rada má ještě další členy – delegáty českých a československých spolků, kteří mají za úkol informovat své organizace o dění v TGM.

Mgr. Klára Moldová působí v destinaci jako vyslaná učitelka v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Vyslání učitelky zajišťuje ve spolupráci s MZV a MŠMT  Dům zahraniční spolupráce. Od roku 2012 koordinuje TGM Konferenci českých škol v Severní Americe – každý rok ve spolupráci s jinou českou  komunitní školou. Vyslaná učitelka Klára Moldová založila také webovou platformu www.czechschoolsamerica.org. Ta poskytuje nejaktuálnější přehled českých komunitních škol a univerzit, kde se čeština v Severní Americe vyučuje. V loňském roce byla také obnovena výuka češtiny na University of Chicago, kterou zajišťuje prof. Irena Čajková, která působí již přes deset let také jako učitelka v TGM  a jejíž odborná i společenská angažovanost výrazně přispívá k dobrému jménu školy.

V posledních dvou letech se z důvodu pandemie některé výše uvedené aktivity nekonaly a konference českých škol se uskutečnily virtuálně, v roce 2021 dokonce za účasti dalších českých škol z celého světa a obě on-line konference zaznamenaly mimořádný ohlas.

Česká škola TGM svými vzdělávacími a kulturními aktivitami a koordinační rolí při pořádání Konference českých škol v Severní Americe významně a dlouhodobě přispívá k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. U dětí i dospělých zdokonaluje znalosti českého jazyka, udržuje povědomí o tradicích, kultuře a historii České republiky. Někteří absolventi jazykových kurzů České školy TGM byli přijati na vysokou školu v České republice. Česká škola TGM příkladně spolupracuje na některých projektech veřejné diplomacie s Generálním konzulátem ČR v Chicagu a v posledním období také na virtuálních projektech a při pořádání a sdílení on-line akcí.

Udělená medaile ministra zahraničních věcí je tak významným oceněním již 100 let trvající obětavé práce pro tradiční  českou komunitu v oblasti Chicaga a v posledním desetiletí i pro novodobou komunitu Čechů žijících v celé Severní Americe v oblasti výuky českého jazyka.

Adresa školy: 5701 W 22nd Place, Cicero, Illinois 60804, Spojené státy americké

https://czechschoolchicago.org/

www.facebook.com/MasarykCzechSchool

Galerie


Česká škola TGM v Ciceru si připomíná 100. výročí založení