česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: PLMA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České firmy opět aktivní na chicagském veletrhu privátních značek U. S. PLMA 2018

Na veletrhu privátních značek U. S. PLMA 2018 v Chicagu se opět po roce představily tři české firmy, výrobce kojenecké výživy Deva Nutrition s.r.o., výrobce léčiv a zdravotní kosmetiky Dr. Müller Pharma a výrobce drogistického zboží Schicht s řadou šetrných pracích prostředků a mýdlem s jelenem. Prodej privátních značek v potravinářském i nepotravinářském segmentu i přes ekonomickou prosperitu posledních let zažívá ve Spojených státech rostoucí trend.
 

Nejen vlastní veletrh U. S. PLMA 2018, ale především řada analýz vývoje trhu Spojených států s potravinářskými i nepotravinářskými produkty potvrzuje rostoucí popularitu privátních obchodních značek. Jejich podíl na celkových prodejích ve Spojených státech dosahuje necelých 18%, což stále zaostává za průměrným podílem privátních značek v evropských zemích (cca 30%). Nicméně také v Evropě existují velké rozdíly mezi jednotlivými státy od zhruba 22% podílu v Řecku až po 52% Velké Británii.

Produkty privátních značek často představují kvalitnější a zároveň levnější variantu ve srovnání s produkty velkých globálních producentů. V krizových letech je růst prodejů privátních značek ještě výraznější, protože je spojován se zvýšenou citlivostí zákazníků na cenu výrobků. Nicméně řada studií ve Spojených státech ukazuje, že zejména mladší zákazníci již nevnímají privátní značky jen jako levnější náhražky značkových produktů, ale naopak jsou často vnímány jako kvalitnější svým složením a chutí. Ještě výraznější je tento trend u mileniové generace, která realizuje ve Spojených státech dokonce 31% nákupů privátních značek potravin. Přesto privátní značky musí bojovat především u starší generace se stereotypním myšlením, že se jedná o kvalitativně horší produkty určené chudším vrstvám obyvatelstva.

Řada velkých celoamerických potravinářských řetězců jako je jsou Costco, Whole Foods, Aldi, Trader Joe´s, Lidl a další proto považuje prodej privátních značek za svoji hlavní obchodní strategii a cestu k dalšímu úspěchu a zisku tržního podílu. Podle řady expertů v sobě právě privátní značky skýtají obrovský prodejní potenciál zejména v době rostoucí digitalizace podejů. Prodejní řetězce si právě prodejem potravin pod svou značkou budují jméno, které bude tak důležité v nastupující digitální éře prodeje zejména potravinářského zboží.

Nejaktuálnější statistická data o prodeji privátních značek ve Spojených státech obsahuje ročenka Private Label Yearbook:

Výše popsaný trend se snaží využít i některé české firmy, které se pokouší prosadit na trhu Spojených států. Nicméně důvodem je často také skutečnost, že prodej zboží pod privátní značkou je mnohem jednodušší oproti prodeji pod vlastní značkou českého exportéra. Všeobecně známou skutečností je, že náklady na marketing nové značky, skladování a vybudování prodejní sítě po Spojených státech jsou tak enormní, že české firmy nejsou schopny tyto náklady pokrýt z vlastních zdrojů. Prodej pod privátní značkou se pak nabízí jako vhodná alternativa vstupu na trh Spojených států.

Skutečnost, že americký trh je tak atraktivní jak pro výrobce potravinářského, tak i nepotravinářského zboží, potvrzuje rekordní počet vystavovatelů z evropských zemí na letošním veletrhu. Některé evropské země s početným zastoupením firem se prezentovaly prostřednictvím velkých národních stánků.

Zástupci přítomných českých firem na veletrhu potvrdili: „České firmy nemají k dispozici takové zdroje, aby mohly produkty prodávat v USA pod vlastní značkou a především je marketingově podporovat. Jedna z možných cest dostat se na trh USA je právě prostřednictvím zavedených výrobců, kteří potřebují vhodně doplnit portfolio nabízených produktů. Ukazuje se, že mnohem větší roli než cena výrobku bude hrát jeho inovativnost, ať již se jedná o potravinářský, nebo nepotravinářský produkt.

Budoucí potenciál na trhu Spojených států spatřujeme především u produktů reflektujících bezlepkové, organické nebo proteinové trendy zdravé výživy, nebo naopak inovace u nepotravinářských produktů, tak jak je mimo jiné letos nabídly i společnosti Schicht, Dr. Müller Pharma či Deva. S ohledem na výše uvedené plánujeme v roce v listopadu 2019 realizovat v rámci veletrhu U. S. PLMA 2019 projekt ekonomické diplomacie zaměřený na podporu českých firem v těchto sektorech. Sledujete prosím webové stránky Generální konzulát České republiky v Chicagu, kde budou uveřejněny podrobnější informace o připravovaném projektu.

 

Tomáš Trnka, Generální konzulát České republiky v Chicagu

 

Schicht s.r.o.

Schicht s.r.o.

Deva Nutrition

Deva Nutrition