česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Tos Varnsdorf
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společnosti TOS Varnsdorf se daří získávat nové zakázky na dodávky strojů na severoamerickém trhu

Jednoznačně největší zastoupení z českých firem na letošním chicagském mezinárodním strojírenském veletrhu IMTS ve dnech 10. – 15. září 2018 měla společnost TOS Varnsdorf. Spolčenost TOS Varnsdorf na severoamerickém trhu úspěšně navazuje na své aktivity  z devadesátých let a daří se jí získávat nové zakázky. Podmínkou úspěchu bylo založení dceřiné společnosti TOS Trade North America již v roce 2006.

 

Společnost TOS Varnsdorf, která nainstalovala ve Spojených státech a Kanadě již více než pět set strojních zařízení, založila v roce 2006 firmu TOS Trade North America s kanadskou pobočkou Trade Canada s  cílem začít na severoamerickém kontinentu podnikat na vlastní účet. Důvodem bylo přímé navázání kontaktu se zákazníkem, efektivnější komunikace, odbourání časového posunu, poskytnutí kvalitnějšího a včasného servisu a vůbec získání větší důvěry kanadského a amerického zákazníka.

Zpětně hodnotí zástupci TOS Varnsdorf toto rozhodnutí jako skvělé, neboť počet prodaných strojů od roku 2006 mnohonásobně stoupl. Tento systém zastoupení fungoval do konce roku 2016, kdy došlo k restrukturalizaci. TOS Trade Canada byla uzavřena a sídlo firmy Tos Trade North America se přesunulo z Nashville do Atlanty. Rostoucí podíl produkce TOSu dodané do Spojených států je pozitivním signálem pro úspěšný rozvoj firmy i do budoucna.

V lednu 2017 společnost TOS Varnsdorf podepsala dohodu o partnerství s firmou Flint Machine Tools, Inc. se sídlem v Atlantě, která bezplatně poskytla veškeré zázemí. Cílem navázání této spolupráce bylo další zkvalitnění servisních služeb, zkrácení dodací doby náhradních dílů, navázání nových kontaktů, rozšíření sítě obchodních zástupců a zvýšení prodeje strojů.

Asi dosud nejnáročnějším obchodním případem v historii TOS Varnsdorf od založení americké firmy je realizace dodávek dvou stojů v provedení obráběcích center typu WHQ13CNC v roce 2011. Oba stroje byly určeny firmě Richardson se sídlem v Illinois, jejíž majitel měl možnost se s podnikem TOS Varnsdorf a jeho výrobky blíže seznámit při své návštěvě České republiky. S ohledem na úroveň kontrahovaných výrobků a současně zákazníkovu náročnost (jedná se o středně velký podnik produkující mechanické díly pro značku Caterpillar) je zdárná realizace tohoto případu až po uvedení obou strojů do provozu a fungující servis pro přímou prezentaci značky TOS Varnsdorf na náročném trhu Spojených států významná, ne-li přímo podmiňující další rozvoj s ohledem na následné reference. Není asi nutné dodávat, že firmy jako Caterpillar si pečlivě vybírají své dodavatele a dostat se na jejich listinu dodavatelů není vůbec snadné.

Vybudování fungujícího zastoupení v zahraničí je vždy náročné, zejména pak na tak velkém území jako jsou Spojené státy. Z pohledu firmy TOS Varnsdorf představuje trh Spojených států velkou výzvu, neboť zdejší odbytiště je současně obrovské a velice otevřené a je proto myslitelné a snad do budoucna i reálné výrobky TOS Varnsdorf zapojit mj. do výrobních procesů v letecko-kosmických či zbrojních programech Spojených států.

Společnost TOS Varnsdorf, jejíž prezentace americkým a kanadským partnerům byla mimo jiné podpořena prostřednictvím projektu ekonomické diplomacie určeného na podporu firem z České republiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu IMTS v Chicagu v polovině září 2018, má v současné době rozpracováno 125 projektů a úspěšnou instalaci sedmi strojů v posledních dvou letech. V roce 2018 společnost očekává dalších deset objednávek ve Spojených státech a pět v Kanadě. V roce 2019 by tato čísla měla dále růst mimo jiné i díky úspěšné prezentaci na veletrhu IMTS, do které společnost vložila nemalé prostředky.

Z pohledu aktuálního hospodářského vývoje se trh Spojených států jeví opět jako velice perspektivní. Přes pokračující oživení prodeje strojů od roku 2015 zůstávají Spojené státy až druhým největším světovým trhem se strojírenskými produkty po Číně s ročním obratem přesahujícím 400 miliard dolarů. Snaha americké administrativy vrátit především automobilovou a leteckou výrobu zpět na území Spojených států skýtá nemalý potenciál zvýšené poptávky po strojních zařízeních v nových provozech či investice do modernizace těch stávajících.

Zpracoval: T. Trnka, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Generální konzulát Chicago