по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: projekt zaměřený na ochranu řek (Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika financuje projekt zaměřený na ochranu řek

Arnika s odborníky z VŠCHT odebírala v Moldavsku vzorky vody a půdy a radila, jak reagovat na otravy ryb. Transformační spolupráce v Moldavsku zaměřená na ochranu řek, jíž se Arnika od loňského roku díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce věnuje, není zdaleka jen o výsadbách stromů či komunitních akcích. Jelikož musí moldavské řeky čelit dlouhodobému  průmyslovému znečištění, odborníci z Arniky připravili vzorkovací plán a vydali se v srpnu do Moldavska odebírat vodu a půdu pro analýzy v českých laboratořích.

Pro vzorkovací misi bylo v součinnosti s moldavským partnerem Arniky - asociací ochránců řek Eco-TIRAS - vybráno hned několik lokalit zatížených průmyslovou činností. Během pěti dnů tým expertů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze navštívil řadu horkých míst: město Rezina s cementárnou Lafarge, Rybnici s ocelárnou a cementárnou, skládku komunálních odpadů hlavního města Kišiněva u vesnice Tintareni a podobnou skládku města Balti, a průmyslovou zónu u města Vatra.

Všechny vzorky vody, říčních sedimentů a zemědělské půdy byly převezeny do laboratoří VŠCHT. Zde se bude zjišťovat obsah těžkých kovů a organických látek. Prostřednictvím toho chtějí odborníci nejen zjistit míru znečištění řek toxickými látkami z průmyslových provozů, ale také vyhodnotit dopad průmyslu na zemědělství, jež je pro obyvatele venkova klíčovým zdrojem obživy. Výsledky analýz budou známy do konce roku.

Součástí vzorkovací mise Arniky, VŠCHT a Eco-TIRASu byl také praktický workshop s názvem “Jak reagovat na hromadné úhyny ryb a správně odebírat vzorky vody”, který byl připraven z důvodu opakovaných úhynů ryb v různých úsecích Dněstru. Příčinou může být právě průmyslové znečištění - moldavská inspekce životního prostředí však nikdy nedošla k jasnému závěru ani označení viníků. Workshop vedl Marek Šír z Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT a jeho cílem bylo vysvětlit účastníkům, jak správně odebrat a konzervovat vzorky vody, které by následně mohla analyzovat Arnika ve spolupráci s univerzitou. Moldavské řeky by tak mohly získat lepší ochranu.