по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Rozvoj podnikání v Comratu (Velvyslanectví ČR v Kišiněvě)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika pomáhá zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání v Comratu

Česká republika dlouhodobě financuje projekty zaměřené na udržitelný a environmentální hospodářský rozvoj. Aktuální podpora, realizovaná českou firmou Dekonta, se týkala dekontaminace zanedbaných objektů, které mají potenciál využití pro hospodářský rozvoj.
 

Dlouhodobým cílem Moldavska je zlepšit podmínky pro podnikání a zajistit zahraniční investice. Prioritou moldavské vlády je tedy zatraktivnění podmínek pro investory a vytvoření lákavých příležitosti. Jedním z problémů, kterým však musí Moldavsko čelit, jsou opuštěné a dnes již nevyužívané průmyslové a zemědělské objekty (brownfields), které jsou pozůstatkem průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Tyto lokality zpravidla bývají zdrojem kontaminace a působí negativně jak na životní prostředí, tak i na zdraví obyvatelstva, v konečném důsledku i na další hospodářský rozvoj oblasti.

Moldavsko se snaží nalézt řešení pro dekontaminaci mnohdy nebezpečných areálů a prostřednictvím nového využití hospodářsky pozvednou své regiony. Z důvodu chybějících financí však problémy s brownfiledy řeší často moldavská města a regiony po svém a pokud se areály nenacházejí přímo v centru měst, většinou zůstávají na pospas svému osudu.

Situaci se však rozhodli řešit v Comratu, hlavním městě autonomní oblasti Gagauzie. V Gagauzii a právě v Comratu existuje velký potenciál pro další rozvoj podnikání, Gagauzie se aktivně snaží vyhledávat investiční příležitosti a podporovat rozvoj podnikání. V Comratu každoročně probíhá Investiční fórum Gagauzie na které přijíždějí firmy z celého světa, letos fórum proběhlo z důvodu šíření pandemie Covid-19 pouze on-line. Město Comrat se obrátilo na Českou republiku s prosbou o pomoc s řešením situace mnoha brownfiledů ve městě a okolí. Volba České republiky nebyla náhodná. Česká republika má v Moldavsku velmi dobé jméno díky dlouhodobé podpoře projektů zahraniční rozvojové spolupráce, a to nejen v oblasti sanace a dekontaminace.

Projekt, financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Aid for Trade, se tedy zaměřil právě na identifikaci „brownfieldů“ a na návrhy opatření na jejich oživení a budoucí rozvoj.  Projekt realizovala česká firma Dekonta a na začátku proběhlo místní šetření, průzkum lokalit a následná pasportizace brownfieldů. Pro tři vybrané lokality byl vypracován návrh řešení na jejich dekontaminaci a další možné využití, součástí byl i odhad finanční náročnosti.  Celkovým záměrem byl rozvoj místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu a služeb. Navrhovaná řešení na další využití brownfieldů byla sdílena s městem Comrat s Výkonnou radou Gagauzie, a dále se Státní inspekcí životního prostředí, nyní se představitelé Gagauzie pokouší získat další finanční prostředky na realizaci navržených opatření.

Comrat je hospodářským centrem, především pro zpracování potravin, výrobu alkoholu, zpracování ropy, oděvní a nábytkářský průmysl. V Comratu je také svobodná ekonomická pod-zóna a „greenfiled“  s poměrně dobrým silničním propojením k jedinému moldavskému dopravnímu přístavu v GIurgiulesti. Česká republika tak přispěla k další stimulaci investičních aktivit a ke zvýšení možností pro další hospodářský rozvoji regionu.

Kateřina Šilhánková, diplomat, Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě

 

 

Rozvoj podnikání v Comratu

Rozvoj podnikání v Comratu