по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Daňová reforma má podpořit podnikání v Moldavsku

Parlament Moldavské republiky dne 26.7.2018 schválil návrhy zákonů, které přinášejí významné změny v daňové oblasti a pro státní rozpočet.

Jedná se především o snížení daně z příjmů, snížení odvodů do sociálního pojištění a snížení DPH u hotelových a restauračních služeb. Schválen byl rovněž zákon, který umožňuje za vymezených podmínek legalizaci movitého a nemovitého majetku při zaplacení 3% daně a možnost dodatečného uhrazení dluhů na daních a na odvodech do fondu sociálního a zdravotního pojištění. Zákony byly dne 17.8.2018 zveřejněny v oficiálním věstníku a nabydou účinnosti dne 1.10.2018.

Daňová reforma předpokládá zejména:

- Snížení daně z příjmů fyzických osob z 18% na 12%. Stávající sazba daně činila 7% a 18% v závislosti na výši příjmu, 18% daň byla uplatňována u příjmů vyšších než 33.000 MDL.

- Osvobození od daní z příjmů do výše 24.000 MDL ročně (nyní do výše 11.280 MDL). U některých skupin plátců (například u veteránů) je odečitatelná položka vyšší.  Zvyšují se také odečitatelné položky na vyživované osoby, u dětí z 2.520 MDL na 3.000 MDL, u osob s postižením z 11.280 MDL na 18.000 MDL.

- Snižují se odvody pro zaměstnavatele do fondu sociálního pojištění z 23% na 18%, u zaměstnanců v zemědělském sektoru z 16% na 12%.

- Dochází ke snížení sazby DPH u hotelových a restauračních služeb z 20% na 10%.

Výše uvedené změny představují významný zásah do daňového systému za posledních několik let, jehož deklarovaným cílem je stimulace podnikatelských aktivit a snaha o vyvedení tzv. stínové ekonomiky do standardního prostředí. Opatření primárně cílí na společnosti, které působí na moldavském trhu. Pro zahraniční investory, kteří hodlají v Moldavské republice založit výrobní podnik za účelem exportu, zůstává primární volbou využití možností některé ze „svobodných ekonomických zón“, které podnikatelským subjektům nabízejí výhodnější sazbu daně z příjmu a za určitých podmínek i možnost daňových prázdnin.

 

Jan Husák, rada Velvyslanectví ČR v Kišiněvě