по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Kišiněvě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Investiční a obchodní příležitosti v zemědělském sektoru v Moldavsku

Ve dnech 13. – 16.3.2019 proběhla v prostorách kišiněvského výstaviště pravidelná mezinárodní specializovaná výstava MOLDAGROTECH. Výstava probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Jedná se o jednu z významnějších výstav organizovaných v Moldavsku, které se účastní řada domácích i zahraničních vystavovatelů a také návštěvníků.

Letošního ročníku se, podobně jako i v posledních několika letech, zúčastnilo i několik českých společností, a to buď přímo či prostřednictvím svých obchodních partnerů v Moldavsku (Brunthaller - CS - s.r.o., Zetor tractors, a.s., SMS CZ s.r.o.). Nabízeny byly stájové technologie, traktory a další zemědělská technika.  

Zemědělský sektor zaujímá v moldavském hospodářství stále velmi důležité místo, a to jak z hlediska podílu na tvorbě HDP (cca 10%), tak i z hlediska podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva působícího v sektoru (necelých 33%).

V současné době probíhají v Moldavsku diskuse o nové koncepci rozvoje rostlinné výroby do roku 2025, která by měla řešit otázky rozvoje daného sektoru s přihlédnutím na zkušenosti a problémy z posledních let. Cílem nové koncepce má být zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelného růstu sektoru. Dle odhadů by na rozvoj rostlinné produkce bylo celkem potřeba 14,4 mld. MDL (cca 880 mil. USD). Tato suma má zahrnovat založení nových sadů, rozvoj irigační infrastruktury, rozšíření rozlohy skleníků a rozvoj posklizňové infrastruktury, a to zvýšením kapacit chladících zařízení.

Program rozvoje zemědělského a navazujících zpracovatelského průmyslu na období 2019 – 2026 je připravován rovněž v mezinárodně neuznaném Podněstří. Důraz je kladen na rozvoj živočišné produkce, pěstování zeleniny a ovoce.

Zemědělský sektor představuje perspektivní oblast pro obchodní spolupráci a potenciálně i pro případné investice. Kromě plánů na rozvoj sektoru rostlinné produkce byla zahájena rovněž diskuse o podpoře a rozvoji živočišné produkce, která obecně bude vyžadovat značné investice do celé infrastruktury.

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě může případným zájemcům nabídnout asistenci při jednáních s představiteli sdružení a asociací v zemědělském sektoru, v případě zájmu pomoci s organizací prezentace či účastí na výše uvedené specializované mezinárodní výstavě. Její podzimní část se uskuteční ve dnech 16. - 19.10.2019 v Kišiněvě, zájemci se mohou obrátit na organizátora výstavy Moldexpo S.A. případně na velvyslanectví (chisinau@embassy.mzv.cz).

 

Jan Husák, rada Velvyslanectví ČR v Kišiněvě