по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Kišiněvě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Svobodné ekonomické zóny v Moldavsku – příležitost pro české investory


V Moldavské republice v současné době operuje 10 průmyslových parků a 9 svobodných ekonomických zón, z nichž nejvýznamnější se nacházejí v Kišiněvě, v Balti a v Ungheni. Zvláštní postavení má potom jediný moldavský říční a námořní přístav v Giurgiulesti, který má rovněž status svobodné ekonomické zóny.

Pro zahraniční investory, jejichž produkce je určena především na export, mohou představovat zájem zejména svobodné ekonomické zóny (SEZ). Moldavská vláda takovým zájemcům nabízí různé pobídky, včetně daňových prázdnin a nižších odvodů. Významným faktorem je rovněž existence kvalifikované pracovní síly a příznivější mzdové náklady. K dobru se nabízí rovněž síť dohod o volném obchodu s EU (DCFTA), SNS a s Tureckem, které by potenciálním investorům měla poskytovat bezproblémový přístup na tyto trhy.

V Moldavsku existují následující svobodné ekonomické zóny:

 • Kišiněv
 • Balti
 • Otaci
 • Taraclia
 • Tvardita
 • Ungheni
 • Valkanes
 • Marculesti – International Free Airport
 • Giurgiulesti – International Free Port
Terminál v Giurgiulesti

Terminál v Giurgiulesti

Vytvořeny byly následující průmyslové parky, aktivní jsou v zásadě jen v Kišiněvě a v Balti:

 • Kišiněv - Jedná o největší průmyslový park v MD.
 • Balti - Zde se nacházejí 2 průmyslové parky, aktivní je průmyslový park „Raut“.

Další průmyslové parky v zásadě nejsou aktivní (většinou „green fields“), případně s minimální činností.

 • Causeni
 • Edinet
 • Straseni
 • Drochia
 • Falesti
 • Cantemir
 • Hancesti
 • Cimislia 

Status svobodné ekonomické zóny má rovněž mezinárodní svobodný přístav Giurgiulesti na pomezí Rumunska a Ukrajiny, který je jediným moldavským mezinárodním říčním a námořním přístavem. Operátorem přístavu a svobodné ekonomické zóny je společnost Danube Logistics SRL. Přístav zahájil činnost v roce 2007 a umožňuje přístup lodí o výtlaku do 10.000 tun s maximálním ponorem 7 m. Velikost lodí je dána přístupovým kanálem z Černého moře. Říční plavba umožňuje přístup lodí s ponorem do 5 m. V přístavu je ropný terminál, terminál pro rostlinný olej, obilí, suché náklady a kontejnery. V současné době je v mezinárodním přístavu Giurgiulesti zaregistrováno 54 rezidentů, v první polovině roku 2017 bylo registrováno 7 nových. Zóna je v zásadě vhodná pro investory / společnosti zaměřené na logistické služby, potenciál má i zpracovatelský průmysl (například zpracování a vývoz místní zemědělské produkce). 

Společnosti, které operují ve svobodných ekonomických zónách, podléhají nižší sazbě z příjmů (6 % při vývozu zboží a 9 % pro příjmy z jiných činností než je vývoz zboží). Při počáteční investici ve výši minimálně 1 mil. USD jsou poskytovány daňové prázdniny a investor nemusí platit daň z příjmu po dobu 3 let. U investic ve výši 5 mil. USD je délka daňových prázdnin 5 let. Za určitých podmínek mohou investoři získat rovněž dotaci na nově vytvořená pracovní místa. Výše dotace může v takovém případě dosáhnout až 40.000 MDL na jedno nově vytvořené pracovní místo.

Produkce SEZ zahrnuje zejména komponenty pro automobilový průmysl (autosedačky, čalounění, elektroinstalaci apod.), dále koberce, vlněnou přízi, syntetickou přízi, skelná vlákna, sendvičové panely atd.

Celkový objem investic do svobodných ekonomických zón za celé období jejich činnosti k 1. červenci 2017 činil 305,3 mil. USD (meziroční nárůst o 26,5%), z toho 22,1 mil. USD bylo investováno v první polovině roku 2017, přičemž na SEZ Balti připadá 15,8 mil. USD. Největší podíl na investicích má SEZ Balti, což představuje 36,4%, dalších 23% má SEZ "Ungheni-Business" a 22,1% ZSP "Expo-Business-Chisinau “.

V prvním pololetí 2017 směřovalo 84% průmyslové produkce SEZ na export, což odpovídá hodnotě 108,29 mil. USD. Na vnitřním trhu Moldavska bylo realizováno zboží v hodnotě 2,67 mil. USD, respektive 2,1%. Současně 17,92 mil. USD (13,9%) bylo realizováno na území svobodných ekonomických zón, díky vyšší úrovni průmyslové spolupráce mezi rezidenty SEZ.

Realizace produkce SEZ

Realizace produkce SEZ

 

Jan Husák, rada Velvyslanectví ČR v Kišiněvě