по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnosti stáže na velvyslanectví ČR v Kišiněvě

Zastupitelský úřad v Kišiněvě nabízí stáže a vyzývá zájemce k přihlášení do výběrového řízení.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁŽ:

 

Žadatelem o studijní stáž může být pouze studující na VŠ v bakalářském, magisterském nebo navazujícím doktorském studijním programu nebo absolvent bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení.

 

ZÁJEMCE O STÁŽ MUSÍ PŘEDLOŽIT:

  1. Motivační dopis – zahrnující  žádost o stáž, upřesnění tématických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže (na 3 měsíce s možností prodloužení). Znalost jazyka – čeština a angličtina. Znalost rumunštiny výhodou.
  2. Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti
  3. Souhlas se zpracovnáním osobních údajů
  4. Strukturovaný životopis, případně i doporučení
  5. Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia

 

(Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti a souhlas se zpracováním osobních údajů naleznete na stánkách MZV; www.mzv.cz)

 

 

 

Uchazeč o stáž zašle výše uvedené dokumenty na emailovou adresu chisinau@embassy.mzv.cz. Po posouzení její vhodnosti a přínosu podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže.

 

 

V další fázi výběrového řízení vybraní uchazeči dodají fotokopie dokladů totožnosti a kopii zdravotního pojištění pokrývající celou dobu výkonu stáže.

 

 

PODMÍNKY:

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě si vyhrazuje právo výběru nejvhodnějšího kadidáta.

 

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje ZÚ Kišiněv a ústředí MZV ČR), který trvá 1 – 2 měsíce.

 

Kritéria výběru: odborné předpoklady, odborný zájem a jazyková vybavenost uchazeče.

 

 

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

 

 

Na konci stáže dostane stážista závěrečné osvědčení ZÚ Kišiněv shrnující výsledky stáže.