по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poptávka po dodávce nemocničních lůžek pro JIP a příslušenství pro nemocnici v Causeni

Velvyslanectví ČR v Moldavsku informuje potenciální české dodavatele o projektu vázaného finančního daru v Moldavsku, který se realizuje v rámci implementace humanitární reakce na COVID-19. Realizace projektu spočívá v dodávce nemocničních lůžek pro JIP a příslušenství. Příjemcem tohoto daru je okresní nemocnice v Causeni.

Okresní nemocnice v Causeni poptává následující:

1. Nemocniční lůžko pro JIP – Multicare, norma EN 60601-2-52, zdravotnické prostředky, EC shoda

Elektrické nastavení: výška a náklon postele, boční náklon, opěradlo, stehenní opěrka, lýtková opěrka, prodloužení postele;

Matrace platforma: 4 sekce;

Sloupová konstrukce;
Vnější rozměry: 215 x 105 cm;
Vnitřní rozměr (max. matrace): 208 x 86 cm


2. Nemocniční lůžko pro JIP - norma EN 60601-2-52, zdravotnické prostředky, EC shoda


Elektrické nastavení: výška a náklon postele, boční náklon, opěradlo, stehenní opěrka, lýtková opěrka, prodloužení postele;

Matrace platforma: 4 sekce;

Sloupová konstrukce;
Vnější rozměry: 219 × 100 cm (základní délka), 241 × 100 cm (rozšířená délka);
Vnitřní rozměr (max. matrace): 208 x 90 cm

3. Nemocniční lůžko pro JIP - norma EN 60601-2-52, zdravotnické prostředky, EC shoda


Elektrické nastavení: výška a náklon postele, opěradlo, stehenní opěrka;


Mechanické seřízení: lýtková opěrka
Matrace platforma: 4 sekce;

Sloupová konstrukce;
Vnější rozměry: 223 x 105 cm
Vnitřní rozměr (max. matrace): 208 x 86 cm

4. Zdrojový most ZMP07 s vybavením + příslušenství + trámy + rozpěrka + kryt + náklady na balení + instalace

5. Noční stolek
TECHNICKÉ PARAMETRY
možná výška stravovací desky 72 - 108 cm
rozměry stravovací desky 60 x 34,5 cm
výška x šířka x hloubka skříně 86,5 x 51,5 x 50 cm
nosnost (uprostřed stravovací desky) 9 kg
BARVA - práškové lakované kovové části RAL 9002 - světle šedá

6. Stolek k lůžku

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nastavení výšky stravovací desky: 71,7 - 101,7 cm
Rozměry desky: 45 x 96 cm
Výška podvozku: 10,2 cm (6,2 cm podvozek - podlaha)
Úhle náklonu: 0 °, 20 °, 40 °, -20 °, -40 °
Nosnost 30 kg (uprostřed desky)

V rámci projektu bude financován nákup zboží, doprava do Moldavska a zaškolení.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány na vázané peněžní dary, a to do maximální výše 4.760.218. Kč. Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).   

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:

  • Začátek projektu - července 2020
  • Nákup zdravotnického vybavení - červenec - září 2020
  • Příprava místností, kde bude instalováno lékařské vybavení - září 2020
  • Přeprava zdravotnického zařízení do okresní nemocnice v Causeni - září - říjen 2020
  • Instalace zdravotnického vybavení v okresní nemocnici Causeni - říjen 2020
  • Ukončení projektu – 31. října 2020

Analýza příležitostí a rizik:

V Moldavsku existuje velká poptávka po zdravotnickém zařízení a materiálu, a to nejen  v souvislosti s pandemií COVID-19. Zdravotnický systém je poměrně slabý a nedostatek zdravotnického vybavení zde existoval již před začátkem pandemie. Pro moldavské nemocnice je projekt příležitostí zlepšit své zastaralé vybavení a modernizovat. Potřeby jsou v Moldavsku ohromné a dodávka zboží tedy otevírá možnosti pro další obchodní příležitosti v budoucnu. Rizika jsou spojena především s aktuálně probíhající pandemií COVID-19, a s tím spojenými omezeními. Pohyb zboží není v Moldavsku omezen.

Metoda měření úspěšnosti projektu:

Úspešnost projektu bude dosažena v případě, že dodávka zboží dorazí do nemocnice, bude řádně instalována a personál bude zaškolen ke správnému používání. ZÚ Kišiněv zajistí monitoring projektu a ověří, že zboží bylo řádně předáno a je používáno. ZÚ Kišiněv také zůstane v kontaktu s příjemce pomoci za účelem zjišťování dalších obchodních příležitostí.

Lhůta pro podávání nabídek je 11. června 2020.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit

  1. originál podepsaného prohlášení Čestné prohlášní (DOC, 76 KB)

  2. identifikační formulář a rozpočet projektu Identifikační formulář (PDF, 2 MB)

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1; ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Kišiněvě, katerina_silhankova@mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.