по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území Moldavska

Níže naleznete informace týkající se podmínek vstupu na území Moldavska
 

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

 

MZV doporučuje cestovat do  zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa  jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě.

Aktuální pravidla pro vycestování a návrat do ČR naleznete na stránkách ministerstva vnitra ČR:  https://www.mvcr.cz

Hodnocení zemí z hlediska rizika: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

 

Hranice  Moldavska jsou uzavřené pro cizince do 31. 8. 2020   s výjimkou následujících kategorií osob:   řidiči podílející se na přepravě zboží nebo osob,   některé cesty za pracovním účelem (doložené pracovním vízem, povolením k pobytu nebo jiným ekvivalentním dokumentem),   diplomaté a pracovníci mezinárodních organizací akreditovaných v Moldavsku a jejich rodinní příslušníci, vstup za účelem tranzitu včetně  repatriovaných osob,  cesta za účelem zdravotního ošetření nebo z humanitárních d§ůvodů (včetně doprovázející osoby).  Do země mohou vedle navracejících se moldavských občanů, dále vstupovat i  osoby bez státní příslušnosti,  osoby s povolením k pobytu na území Moldavska a  rodinní příslušníci moldavských občanů. V konkrétních případech doporučujeme kontaktovat velvyslanectví Moldavska v Praze nebo linku moldavské pohraniční policie (kontakt uveden v přehledu v oddíle 5). Dále viz odkazy na nařízení moldavské vlády (v rumunštině a ruštině):   

 

https://www.gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr._21_din_24.07.2020.pdf

https://gov.md/sites/default/files/hotararea_cnesp_17_23.06.20.pdf

http://https://gov.md/sites/default/files/postanovlenie_nchkoz_no_17_ot_23.06.20.pdf

 

3. DOPRAVA:

 

Začaly fungovat některé  mezinárodní autobusové nebo vlakové spoje. Bylo zrušeno pozastavení mezinárodní letecké dopravy. Některé hraniční přechody jsou uzavřené pro cizince. Aktuální informace viz stránka moldavské pohraniční policie: http://www.border.gov.md

 

4. OPATŘENÍ:

Znovu byly otevřeny všechny druhy obchodů, začaly fungovat hotely a restaurace. Ve veřejných uzavřených prostorech je povinnost používat roušku a dodržovat hygienická opatření (měření teploty, sociální odstup, skupiny pouze do 3 osob).  Osoby starší než 63 let by neměly opouštět obydlí bez vážného důvodu.  Omezen je provoz nočních klubů, lázeňských zařízení,  pořádání rodinných a společenských akcí atd.

 

 

 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Pohotovostní linky velvyslanectví ČR v Kišiněvě:

+37379707999

+37360080806

 

Informační linka pohraniční policie Moldavska:

+37322259717

 

Úřad vlády Moldavska: https://gov.md

 

Ministerstvo zdravotnictví: https://msmps.gov.md

 

Úřad pro migraci a azyl: https://bma.gov.md

 

Pohraniční policie: http://www.border.gov.md

 

V případě zdravotních problémů v Moldavsku je možné se obrátit na místní číslo pohotovostní služby 112 (s operátorem je možné komunikovat rumunsky, rusky, anglicky).