по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Volby do Senátu Parlamentu ČR
 

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září  2022 a jejich případné 2. kolo na pátek a sobotu 30. září a 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze na území ČR v celkem 27 volebních obvodech, jejichž seznam lze nalézt na níže uvedených webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím může před volbami do Senátu požádat o vydání voličského průkazu, na jehož základě  je oprávněn zúčastnit se senátních voleb v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny.

O vydání voličského průkazu lze požádat buď podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, popř. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručeným do 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16. září 2022), nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022).

Bližší informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Seznam soudních tlumočníků a překladatelů

Seznam soudních překladatelů a tlumočníků z ruského do českého jazyka najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. více ►

Zrušení omezení pro vstup do ČR

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.… více ►

Informace pro občany Ukrajiny a ČR

thumb