по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Cestovní pasy s biometrickými údaji

Kdo vydává

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa jeho trvalého pobytu, resp. podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá biometrický pas Magistrát města Brna.


Územní a časová platnost

Územní platnost do všech států světa.
Doba platnosti 5 let pro občany mladší 15 let, nebo 10 let pro občany starší 15 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.


Lhůty pro vydání

30 dnů, je-li žádost podána v ČR,
120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě


Místo podání žádosti

U orgánu příslušného k jeho vydání, v zahraničí na zastupitelském úřadě


Náležitosti žádosti o vydání bio pasu

K žádosti o vydání pasu je žadatel povinen doložit:

a) platný doklad totožnosti žadatele;
b) doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad);
c) doklad o státním občanství ČR; je-li tímto dokladem Osvědčení o státním občanství ČR, nesmí být k datu podání žádosti starší než 1 rok
d) doklad o rodném čísle;
e) 1 fotografii o optimálním rozměru 5 x 5 cm. požadavky na provedení fotografie zde
f) doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového cestovního pasu změna některého ze zapsaných údajů. Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového cestovního pasu ČR dosavadní platný pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR a nežádá o zapsání nových údajů, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat,

g) prohlášení o státním občanství (na předepsaném formuláři - k vyplnění na místě).


Od 1. dubna 2009 lze přijímat pouze žádosti o vydání cestovních dokladů s nosičem dat obsahujícím též biometrické údaje o otiscích prstů. Snímání otisků prstů je zajištěno přímo na místě.

Poplatek za vydání


Správní poplatek je vybírán v eurech dle aktuálního kurzu bezprostředně před předáním vyhotoveného cestovního pasu, a to ve výši 1200,- Kč, resp. 400,- Kč u občanů mladších 15 let.

 

 

 

přílohy

Požadavky na foto 697 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008