по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování

K ověření je třeba se objednat buď na tel. čísle +373 22 209 933 či emailem na adrese consulate_chisinau@mzv.cz (v žádosti o sjednání schůzky prosím uveďte své telefonní číslo).
 

Doklady vydané orgány státní správy Moldavska mohou být v České republice předloženy v moldavském originálu (nebo v ověřené kopii) s oficiálním překladem do českého jazyka.  Vyšší ověření listin, tzv. superlegalizace, nebo apostilní doložka není potřeba.

Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán ČR nebo Moldavska a které jsou opatřeny podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka (např. českého soudního nebo ukrajinského úředního tlumočníka), se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.

Pro ověření podpisu je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a platný doklad totožnosti.

Zastupitelský úřad provádí ověřování podpisů a jejich uznávání za vlastní a ověřování kopií.

V případě, že je nutné provést ověření překladu, je třeba, aby žadatel využil služeb externích překladatelů. Zastupitelský úřad nevyhotovuje překlady listin z českého jazyka do jazyka ruského či rumunského pro použití na území Moldavské republiky !!!

V případě překladů z rumunštiny či ruštiny do češtiny je možné se obracet na soudní překladatele a tlumočníky v ČR.

Za každý ověřený podpis či jeho uznání za vlastní se hradí poplatek ve výši 250,- Kč (resp. 125,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).

V případě ověření kopie se vybírá poplatek ve výši 300,- Kč za každou stranu formátu A4 a menší, a to i započatou (resp. 150,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).