по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání osvědčení o českém státním občanství

K podání žádosti je třeba se objednat buď na tel. čísle +373 22 209 933 či emailem na adrese consulate_chisinau@mzv.cz (v žádosti o sjednání schůzky prosím uveďte své telefonní číslo).
 

Zjišťování občanství a vydávání osvědčení o státním občanství ČR provádí krajský úřad. Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání 180 dnů, v ostatních případech se vydává osvědčení bezodkladně.

Náležitosti pro podání žádosti:

  1. žádost a dotazník (DOC, 52 KB) k vydání osvědčení
  2. doklady týkající se osoby, o jejíž občanství se jedná, a to:
  • rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Poplatek za podání žádosti činí 300,- Kč.

 

 

přílohy

žádost a dotazník 51 KB DOC (Word dokument) 15.8.2016