по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Informace o dlouhodobých vízech a pobytech

Veškeré informace o dlouhodobých vízech a povoleních k dlouhodobému a trvalému pobytu, včetně seznamů požadovaných náležitostí při podání příslušných žádostí, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. více ►

Základní informace o povolení k dlouhodobému pobytu

V České republice je dle příslušného zákona (č. 2/1969 Sb.) ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Ministerstvo vnitra ČR. Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto lze… více ►

Registrace k podání žádosti

Modrá karta

Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu může být… více ►

Zaměstnanecká karta

Zaměstnaneckou kartou se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Cizince, u kterého je… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny v České republice je oprávněn podat cizinec, který je: více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v České republice je oprávněn podat cizinec, pokud v České republice hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona číslo 326/1999 Sb. (zákon… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále… více ►

Cestovní zdravotní pojištění u povolení k dlouhodobému pobytu

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povoleného pobytu je cizinec standardně povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR (nikoliv pouze na dobu platnosti dlouhodobého víza, uděleného… více ►

Přenos povolení k pobytu do nového cestovního pasu

Žádost se podává bez registrace, každý pracovní den od 09:00 do 12:00 hod. více ►