по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Informace o stavu řízení

V případě žádosti o dlouhodobé vízum, příp. povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu lze status žádosti sledovat přímo na webových stránkách MV ČR. více ►

Jednací jazyk

Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě oznamuje, že v souladu ustanovením § 169 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou jednacími jazyky zdejšího… více ►

Vízové informace

Silně doporučujeme vyvarovat se nabídek různých prostředníků, ať už agentur či jednotlivců, kteří poskytují za úplatu své služby na internetu či v blízkosti konzulárního oddělení nebo vízových center. Tato individua nemají žádný vztah k… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely vízového řízení, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. více ►

Cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Následující informace je platná pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o… více ►

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu

Od 1.1. 2021 se zavádí povinnost cizinců, kterým bylo od 1.1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému případně trvalému pobytu, absolvovat krátký adaptačně-integrační kurz. více ►