по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace k podání žádosti o vízum a povolení k pobytu

Informace o způsobu registrace k podání žádosti podle účelu požadovaného víza či povolení k pobytu.


Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání žádostí o registraci pomocí softwerových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz, v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele, vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovým registracím přihlíženo.

Systém registrace - přehled

Účel žádosti

Registrace

Zaměstnanecká karta - Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Program klíčový a vědecký personál

žadatel se neregistruje; informaci o termínu obdrží od zaměstnavatele

Zaměstnanecká karta - mimo Programy

Doklad o účelu pobytu=pracovní smlouva

Stanovená kvóta  25 žádostí na třetí čtvrtletí je již naplněna a registrace je proto uzavřena.

 

 

Podnikání

Doklad o účelu pobytu = doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence

visa_chisinau@mzv.cz

Sezonní zaměstnání

Doklad o účelu pobytu = pracovní povolení

seasonalwork_chisinau@mzv.cz

Rodinný/Sloučení rodiny

Doklad o účelu pobytu=oddací list, rodný list, povolení k pobytu v ČR nositele sloučení

visa_chisinau@mzv.cz

Studium dle cizineckého zákona

Doklad o účelu pobytu=doklad o přijetí ke studiu

visa_chisinau@mzv.cz

Ostatní vzdělávací aktivity

Doklad o účelu pobytu=doklad o přijetí ke studiu

visa_chisinau@mzv.cz

Vědecký výzkum, Sport, Kultura, Ostatní

Doklad o účelu pobytu=smlouva o hostování, hráčská smlouva, potvrzení právnické nebo fyzické osoby vyvíjející kulturní aktivity aj.

visa_chisinau@mzv.cz

Přenos pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu

bez registrace, nutné se dostavit na konzulát v pracovní den v době od 08:30 do 10:00 hod.

Schengenské vízum

visa_chisinau@mzv.cz

Pravidla registrace nejčastějších pobytových titulů:

I. Zaměstnanecké karty

A. Prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, Programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Programu klíčový a vědecký personál - žádost o zařazení do programu podává budoucí zaměstnavatel žadatele v ČR; žadatelé se neregistrují (zaregistruje je budoucí zaměstnavatel v ČR), nýbrž vyčkají, až jim bude sdělen zaměstnavatelem konkrétní termín podání žádosti.

Roční kvóta konzulátu 1 100 žádostí je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho objednávacího období se nepřevádí do dalších měsíců.

B. Mimo výše uvedené programy

Roční kvóta konzulátu činí 100 žádostí. Tato kvóta je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho měsíce se do dalších měsíců nepřevádí.

Upozorňujeme žadatele, kteří chtějí podat žádost o zaměstnaneckou kartu mimo vládní programy pracovní migrace, že stanovená kvóta 25 žádostí o zaměstnanecké karty, které mohou být podány v období 3 měsíců, je na třetí čtvrtletí r. 2022 již naplněna, a registrace je proto uzavřena.

Oznámení o způsobu a termínu registrace pro podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu mimo vládní programy pracovní migrace na další čtvrtletní období od 1. října do 31.prosince 2022 bude v dostatečném časovém předstihu uveřejněno na webové stránce velvyslanectví v tomto článku.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registrace na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají.

Žádosti o registraci je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail zamkarta_chisinau@mzv.cz. Žádost o registraci musí mít stejnou strukturu a splňovat stejné podmínky jako u registrací v bodě IV.

Po vyčerpání stanovené kvóty je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové schránky zamkarta_chisinau@mzv.cz formou automatické odpovědi.

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a kvóta není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky zamkarta_chisinau@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte zpravidla do pěti pracovních dnů.

II. Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

Roční kvóta konzulátu činí 16 žádostí (z toho 4 žádosti v rámci Programu klíčový a vědecký personálu a 12 žádostí mimo tento program prostřednictvím registračního e-mailu  visa_chisinau@mzv.cz). Tato kvóta je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho měsíce se do dalších měsíců nepřevádí.

Objednávání probíhá na emailu visa_chisinau@mzv.cz.  Žádost o registraci musí mít stejnou strukturu a splňovat stejné podmínky jako u registrací v bodě IV. Doklad o účelu pobytu = doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík apod.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel,  žádosti o registraci na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají.

Po vyčerpání stanovené kvóty je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové schránky visa_chisinau@mzv.cz.

Žadatelům, kteří odešlou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a kapacita není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky visa_chisinau@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte zpravidla do pěti pracovních dnů.

III. Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Objednávání probíhá na emailu seasonalwork_chisinau@mzv.cz.  Žádost o registraci musí mít stejnou strukturu a splňovat stejné podmínky jako u registrací v bodě IV. Doklad o účelu pobytu = pracovní povolení.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registraci na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají.

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky seasonalwork_chisinau@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte zpravidla do pěti pracovních dnů.

IV. Dlouhodobá víza a pobyty za ostatními účely

Žádosti o registraci je nutné zasílat na speciální e-mail visa_chisinau@mzv.cz.

Tento způsob objednávání je určen pro následující účely:

 • Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny
 • Dlouhodobý pobyt za účelem studia
 • Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu
 • Dlouhodobý pobyt - modrá karta
 • Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
 • Dlouhodobý pobyt za účelem investování
 • Dlouhodobé vízum za účelem studia
 • Dlouhodobé vízum za účelem rodinným
 • Dlouhodobé vízum za účelem ostatní/jiné vzdělávací aktivity
 • Dlouhodobé vízum za účelem kulturním
 • Dlouhodobé vízum za účelem sportovním

E-mailová žádost o registraci musí mít stejnou strukturu a splňovat podmínky uvedené níže.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registraci na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají.

Odpověď obdržíte zpravidla do pěti pracovních dnů.

Jak musí žádost o registraci vypadat:

Váš e-mail má mít tyto 3 části:

1. část (Předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

2. část: (Text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
  2. Datum narození žadatele
  3. Telefon žadatele
  4. Email žadatele
  5. Účel požadovaného dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu či krátkodobého víza

3. část (Přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je žádost o registraci vyřazena.

Žádost o registraci nebude přijata ke zpracování v následujících případech:

 • v předmětu e-mailu nebude uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • v předmětu e-mailu budou uvedeny (i) jiné informace než samotné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
 • žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
 • žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
 • údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
 • žadatel zašle svou žádost na e-mailovou adresu, která není určena pro registraci na jím deklarovaný účel víza
 • žádost o registraci bude na více než jednoho žadatele (výjimka – nezletilé děti podávající současně se svým zákonným zástupcem – viz níže)
 • e-mail bude doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání, tj. před stanoveným dnem a hodinou (týká se objednávání na zaměstnaneckou kartu mimo programy),
 • žadatel zašle několik e-mailů - každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres; upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele (týká se objednávání na zaměstnaneckou kartu mimo programy) 
 • bude zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna výše uvedená kritéria je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky visa_chisinau@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, bude si muset o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

Výjimkou je situace, kdy žádost o pobytové oprávnění podává žadatel a zároveň jeho nezletilé dítě/děti. V takovém případě žadatel zašle jeden e-mail, v jeho textu uvede požadované údaje o sobě a rovněž o svém nezletilém dítěti/dětech a do příloh připojí kopii datové stránky svého cestovního dokladu a cestovního dokladu svého dítěte/dětí a kopie dokladů prokazující účel pobytu žadatele a účel pobytu jeho dítěte/dětí. Pokud je dítě zapsáno do cestovního dokladu žadatele, je třeba toto v textu e-mailu uvést a do přílohy připojit kopii stránky v cestovním pase žadatele, která obsahuje informace o jeho dítěti/dětech.

Upozornění

Případné otázky či žádosti o konzultace lze zasílat výlučně na e-mailovou adresu consulate_chisinau@mzv.cz. Registrační emaily slouží výhradně pro registraci k podání žádosti a žádné dotazy na nich nejsou zodpovídány.

Každou žádost o registraci je nutné zaslat pouze jednou a vyčkat na odpověď konzulátu.

V. Schengenská víza

Současná pravidla podávání žádostí

A. Občané Moldavska, kteří nejsou držiteli biometrického pasu, občané Moldavska, jedoucí do ČR za účelem výdělečné činnosti a cizinci s povoleným dlouhodobým/trvalým pobytem na území Moldavska se mohou od 30. srpna 2021 registrovat k podání žádosti o schengenské vízum za jakýmkoliv účelem, avšak pouze za předpokladu, že jsou držiteli certifikátu o očkování vydaného třetím státem, který Česká republika uznává (seznam certifikátů uznávaných Českou republikou) a očkování bylo provedeno následujícím vakcínami: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna) a Janssen. K žádosti o registraci tito žadatelé předkládají kromě dokladů uvedených v bodě IV. i printscreen digitálního certifikátu o očkování. Vytištěný printscreen musejí předložit i při podání žádosti na konzulátu.

Od 11.9.2021 je možné přijímat i žádosti o schengenská víza nezletilých osob, které na cestě do České republiky doprovázejí očkovanou osobu.

B. Bez certifikátu o očkování mohou podat žádost o schengenské vízum za účelem zaměstnání

 

Podat žádost o schengenské vízum lze pouze na základě předchozí registrace. Žádosti o registraci je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail visa_chisinau@mzv.cz.

Žádost o registraci musí mít stejnou strukturu a splňovat stejné podmínky jako u registrací v bodě IV. Žadatelé uvedení v odstavci A. přikládají k žádosti o registraci také printscreen digitálního certifikátu o očkování.

Registrace pro rodinné příslušníky či partnery občana EU nebo občana ČR,  diplomaty a úředníky mezinárodních organizací, humanitární případy - žadatel zasílá dokumenty prokazující jeho status na emailovou adresu velvyslanectví consulate_chisinau@mzv.cz a do předmětu zprávy uvede „Rodinný příslušník občana EU/diplomat/úředník mezimárodní organizace/ humanitární případ“.