по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Kišiněv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace - základní informace

V článku naleznete základní informaci o způsobu zaslání žádosti (zápisu/registraci) k podání žádosti o vízum na zastupitelském úřadě v Kišiněvě a formálních požadavcích na podobu registračního e-mailu.

K podání žádosti o vízum/povolení pobytu na zastupitelském úřadě v Kišiněvě (mimo specializované programy ekonomické migrace) je nutné vždy se předem objednat cestou e-mailové žádosti, která musí splňovat níže uvedené podmínky.

Upozorňujeme, že počet žádostí o některé účely je omezen roční kvótou a registrace k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu probíhá pouze v určitých termínech, uvedených na webu zastupitelského úřadu.

K registraci platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registrace na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají. Výjimkou jsou pouze případy nezletilých dětí podávajících žádost současně se svým zákonným zástupcem (žádost za účelem Rodinný/Sloučení rodiny).

Žádosti o registraci je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail (viz přehled).

Žádost o registraci má tři povinné části:

1. část (Předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

2. část: (Text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
  2. Datum narození žadatele
  3. Telefon žadatele
  4. Email žadatele
  5. Účel požadovaného dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu či krátkodobého víza

3. část (Přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, není žádost  přijata ke zpracování a je z registrace vyřazena.