по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis k podání žádostí o zaměstnaneckou kartu na období leden-březen 2023

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě informuje, že v pondělí 5. prosince 2022 v 9:00 místního času proběhne zápis žadatelů  k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu mimo Program zaměstnanecké migrace. Kvóta na poslední čtvrtletí roku 2022 již byla obsazena.

Na žádosti o zápis zaslané před 5. prosincem 2022 v 9:00 nebude brán zřetel.

Zápis bude probíhat výhradně na e-mailové adrese zamkarta_chisinau@mzv.cz

Kvóta volných míst na období leden-březen 2023 činí: 25 míst.

 

Přesné podmínky zápisu jsou uvedeny níže.

Pokud nebude Váš e-mail splňova níže uvedené podmínky, nebude dále zpracován a termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu Vám sdělen nebude.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registrace na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají.

Každou žádost o registraci je nutné zaslat pouze jednou a vyčkat na odpověď konzulátu.

Po vyčerpání stanovené kvóty je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové schránky zamkarta_chisinau@mzv.cz formou automatické odpovědi.

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a kvóta není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky zamkarta_chisinau@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte do pěti pracovních dnů.

Jak musí žádost o registraci vypadat:

Váš e-mail má mít tyto 3 části:

1. část (Předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

2. část: (Text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
  2. Datum narození žadatele
  3. Telefon žadatele
  4. E-mail žadatele
  5. Účel požadovaného dlouhodobého pobytu  - zaměstnanecká karta

3. část (Přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu - pracovní smlouva

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je žádost o registraci vyřazena.

Žádost o registraci nebude přijata ke zpracování v následujících případech:

 • v předmětu e-mailu nebude uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • v předmětu e-mailu budou uvedeny (i) jiné informace než samotné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
 • žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
 • žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
 • údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
 • žadatel zašle svou žádost na e-mailovou adresu, která není určena pro registraci na jím deklarovaný účel víza
 • žádost o registraci bude na více než jednoho žadatele (výjimka – nezletilé děti podávající současně se svým zákonným zástupcem – viz níže)
 • e-mail bude doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání, tj. před stanoveným dnem a hodinou (týká se objednávání na zaměstnaneckou kartu mimo programy),
 • žadatel zašle několik e-mailů - každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres; upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele (týká se objednávání na zaměstnaneckou kartu mimo programy) 
 • bude zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení