по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Bezvízový režim

S účinností od 28.4.2014 konzulární úsek nepřijímá žádosti o schengenské vízum občanů Moldávie podané s biometrickým pasem,  s výjimkou žádostí o schengenské vízum  za účelem výdělečné činnosti.

Od uvedeného data je Moldávie na seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od vízové povinnosti  osvobozeni pro krátkodobé pobyty (nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů) při cestách do členských států EU (kromě Spojeného království a Irska), Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska.

Osvobození se týká pouze držitelů biometrických pasů Moldávie.

ČR uplatňuje výjimku dle čl. 4 odst. 3 nařízení 539/2001, tzn. že pro občany Moldávie (stejně jako jiných bezvízových států) nadále platí vízová povinnost při krátkodobých pobytech za účelem výdělečné činnosti.

Více informací k bezvízovému režimu v českém jazyce lze nalézt níže v článku Otázky a odpovědi k bezvízovému režimu.

Otázky a odpovědi k bezvízovému režimu

Obecné informace

Doba platnosti schengenského víza může být nejvýše pět let. více ►

Nové vízové opatření ve vztahu ke Gambii

Opatření se vztahuje na občany Gambie, kteří podléhají vízové povinnosti pro vstup do schengenského prostoru a kteří podávají žádosti o schengenská víza bez ohledu na své bydliště. více ►

Schengenské vízum rodinného příslušníka občana EU

Definice rodinného příslušníka dle platné české legislativy. více ►

Schengenské vízum za účelem zaměstnání

Vízové náležitosti více ►

Schengenské vízum pro novináře

Náležitosti k žádosti: více ►

Schengenské vízum za účelem turistiky

Náležitosti k žádosti o udělení víza: více ►

Letištní průjezdní vízum

Žádost o letištní průjezdní vízum podejte, tranzitujete-li přes mezinárodní letiště v ČR a jste-li zároveň občanem nebo držitelem cestovního dokladu jednoho z těchto států: více ►

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Sezónním zaměstnáním se rozumí práce závislá na střídání ročních období. V podmínkách České republiky je upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 322/2017 Sb. ze dne 25.09.2017. více ►

Schengenské vízum za účelem návštěvy příbuzných nebo přátel

Vízové náležitosti více ►

Schengenské vízum za účelem studia

Vízové náležitosti více ►

Schengenské vízum za účelem sportu, kultury, vědeckého výzkumu

Vízové náležitosti více ►

Schengenské vízum za účelem zdravotním

Vízové náležitosti více ►

Schengenské vízum za účelem obchodu

Vízové náležitosti více ►

Finanční prostředky na pobyt

Zajištění prostředků ke krátkodobému pobytu na schengenské vízum se dokládá předložením: více ►

Poučení pro držitele víza

Poučení pro držitele víza při předání cestovního dokladu více ►

Postup v případě neudělení víza

Každý žadatel, kterému vízum do 90 dnů nebylo uděleno, je dle ustanovení článku 32 odst. 2 vízového kodexu písemně informován o důvodech neudělení víza. více ►

Vízový informační systém

Vízový informační systém (VIS) je systém pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi schengenskými zeměmi. Hlavním cílem je usnadnit procedury podání žádosti o vízum a kontroly na vnější hranici, jakož i zvýšit bezpečnost. více ►

Právo cizince na informace ze Schengenského informačního systému

V souladu s právem na ochranu osobních údajů má cizinec právo na přístup do Schengenského informačního systému (SIS) a měl by svá práva ohledně SIS uplatňovat v první řadě u správce údajů, t. j. u Policie České republiky. více ►

Třetí země, jejichž občané podléhají režimu předchozí konzultace nebo informacím o uděleném vízu dle vízového kodexu

V souladu s čl. 47 odst. 1 písm. g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) informujeme o třetích zemích, na jejichž státní příslušníky nebo zvláštní kategorie… více ►