по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Povolení k trvalému pobytu

Informace o dlouhodobých vízech a pobytech

Veškeré informace o dlouhodobých vízech a povoleních k dlouhodobému a trvalému pobytu, včetně seznamů požadovaných náležitostí při podání příslušných žádostí, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. více ►

Základní informace o trvalém pobytu

V České republice je dle příslušného zákona (č. 2/1969 Sb.) ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Ministerstvo vnitra ČR. Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto lze… více ►

Registrace k podání žádosti

Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o trvalý pobyt. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná. více ►

Trvalý pobyt

Povolení k trvalému pobytu se bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území České republiky vydá cizinci, který o vydání tohoto povolení žádá jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince, jenž na území České republiky pobývá na… více ►

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona 326/1999 Sb. (zákon o pobytu cizinců na území České republiky), bez… více ►

Cestovní zdravotní pojištění u trvalého pobytu

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povoleného pobytu je cizinec standardně povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. více ►