по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Informace o organizaci příjmu žádostí o zaměstnanecké karty v Moldavsku

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty v Moldavsku je organizován prostřednictvím facilitačních projektů schválených vládou ČR za účelem zvýšení zaměstnanecké migrace do ČR, a to včetně kvót stanovených na základě kapacit zastupitelského úřadu.

Jedná se o tyto projekty:

Roční kvóta v rámci tohoto programu je 1 000 žádostí.

Roční kvóta v rámci těchto programů je 100 žádostí.

Žadatelé zařazení do těchto projektů se k podání žádosti neregistrují, vyčkají, až budou kontaktováni  svým zaměstnavatelem, který jim sdělí termín podání žádosti. Stanovený termín nelze měnit. Nevyužitý termín propadá.

O zařazení zaměstnavatele do Programu rozhodují garanti. Zpracování žádosti v rámci Programu nemá vliv na průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu, a to včetně lhůt k rozhodnutí, ty zůstávají zachovány, tj. 60, ve složitých případech 90 dnů ode dne přijetí žádosti.

Pro žádosti o zaměstnaneckou kartu podávané mimo výše uvedené programy byla stanovena kvóta 100 žádostí ročně. Informace o způsobu registrace k podání těchto žádostí.

Kvóty pro zaměstnaneckou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncepci cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►