по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Cestování do Podněstří - doporučení

Moldavská republika vznikla 27. srpna 1991 vyhlášením nezávislosti na rozpadajícím se Sovětském svazu. Ještě před tím vyhlásila samostatnost na levém břehu řeky Dněstr ležící oblast Moldavské SSR jako "Podněsterská moldavská republika", kterou však žádný stát neuznal. Separatistická oblast je integrální částí Moldavské republiky, avšak bez možnosti výkonu moldavské státní moci nad jejím územím. Podněstří občas turisté navštěvují jako jakýsi "skanzen komunismu".

S ohledem na skutečnost, že "Podněsterská moldavská republika" není mezinárodně uznaným státem, možnosti případné konzulární pomoci či diplomatické intervence jsou omezené.

Při cestách do Podněstří může být na administrativní hranici "Podněsterské moldavské republiky" požadován vstupní poplatek, vstup však může být z různých důvodů (zpravidla z bezpečnostních) i odepřen. Při pobytu v Podněstří se důrazně doporučuje respektovat nařízení a zákazy (například focení, vstupu a pod.).

Přes Podněstří lze tranzitem projet na Ukrajinu. Například cesta z Oděsy do Kišiněva je sice kratší přes Tiraspol, ale jen o pár kilometrů delší, ale s menším rizikem je možné překročit hranice Moldavska na jeho jihovýchodním cípu a najet na trasu Oděsa - Izmail. Na území Ukrajiny a oné větší části Moldavska na pravém břehu Dněstru je jistota standardní konzulární a další pomoci.

Vstup na území Moldavské republiky z Ukrajiny přes Podněstří je možný, je však nutné se registrovat v imigračních a azylových centrech buď na administrativní hranici nebo v Kišiněvě. Podrobnější informace doporučujeme vyžádat u moldavských orgánů, nejlépe na Velvyslanectví Moldavské republiky v Praze. Informace lze získat i na webových stránkách Byra pro imigraci a azyl http://www.bma.gov.md.

 

Poznámka: Uvedené upozornění je uveřejněno bez časového omezení, neboť urovnání podněsterského konfliktu zůstává obtížné.