по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Správní poplatky

Přehled vízových a konzulárních poplatků

Vízové poplatky

Úhrada všech poplatků probíhá v místní měně nebo v eurech dle aktuálního platného kurzu, a to výhradně v OTP Bank na adrese: OTP Bank, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, Kišiněv.

Žádost o krátkodobé schengenské vízum                            80 EUR

Žádost o krátkodobé schengenské vízum na základě  dohody o usnadnění udělování víz mezi EU a Moldavském             35 EUR

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza                60 EUR

Žádost o dlouhodobé vízum                                              2 500 Kč

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání       5 000 Kč                                  

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu                  2 500 Kč

Žádost o povolení k trvalému pobytu                             2 500 Kč

Žádost o vydání zaměstnanecké karty                            5 000 Kč                                 

Žádost o vydání modré karty                                            5 000 Kč                                 

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let (týká se pouze žádostí o dlouhodobá víza, žadatelé o povolení k dlouhodobému pobytu standardně příslušný poplatek hradí).

Od poplatku jsou dále osvobozeni  žadatelé o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.

 

 

                                                                                       ************

 

Nejčastější konzulární poplatky

Žádost o cestovní pas pro občana staršího 15 let                                1 200 Kč

Žádost o cestovní pas pro občana mladšího 15 let                             400 Kč

Žádost o cestovní průkaz                                                                        400 Kč

Žádost o výpis z rejstříku trestů                                                            200 Kč

Žádost o vystavení rodného nebo oddacího listu v souvislosti

se zápisem do zvláštní matriky                                                             200 Kč

Přijetí žádosti o zápis do matriční události v cizině                          200 Kč

Žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství                  300 Kč

Ověření podpisu nebo jeho uznání za vlastní                                    250 Kč za každou započatou stranu

Ověření kopie                                                                                           300 Kč za každou započatou stranu