по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Vládní program kvalifikovaný zaměstnanec Moldavsko

Program je určen pro kvalifikované zaměstnance z Moldavska, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky pro zařazení do tohoto vládního programu. Program Moldavsko bude zahájen dne 1. září 2019.

Program Moldavsko schválila vláda ČR, která rovněž stanovila roční kvótu pro příjem žádostí o zaměstnanecké kart ve výši 600 žádostí na rok a podmínky pro zařazení do programu.

Zvláštní program zakotvuje možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě bez registrace dle kapacitních možností velvyslanectví pro žadatele, jejichž budoucí zaměstnavatel bude do tohoto zvláštního programu zařazen.

Žádosti zaměstnavatelů vyhodnocují Garanti. Podrobné informace budou též na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádosti se vyřizují v zákonem stanovených lhůtách při splnění všech zákonných požadavků.

Na zařazení do zvláštního programu pro přijetí žádostí není právní nárok.

O termínu podání žádosti na velvyslanectví bude každý žadatel informován prostřednictvím svého zaměstnavatele. Žadatelé musí vyčkat, až jim bude sdělen termín podání žádosti zaměstnavatelem. Žadatelé sami velvyslanectví nekontaktují.

  1. Zprocesování žádosti v rámci Programu nemá vliv na průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu po přijetí žádosti, a to včetně lhůt k rozhodnutí, ty zůstávají zachovány, tj. 60 dnů ode dne přijetí žádosti.
  2. O zařazení do Programu rozhodují Garanti, Ministerstvo zahraničních věcí pouze zprocesovává příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Kišiněvě.
  3. Roční kvóta 600 žádostí je rovnoměrně rozložena do jednotlivých měsíců a je nepřekročitelná.
  4. Termíny ani pořadí žadatelů nelze měnit, a to z žádného důvodu. Nevyužitý termín propadá.
  5. Odkaz na webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zveřejněny bližší informace k Programu spolu se všemi potřebnými dokumenty k zařazení zaměstnanců.