по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika financuje projekt podpory rozvoje podnikání v Comratu

V září letošního roku byl zahájen projekt financovaný Českou republikou "Pomoc při identifikaci brownfieldů" v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu. Moldavská republika je pro Českou republiku prioritní zemí zahraniční rozvojové spolupráce. Tento projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Aid for Trade a realizace je plánována do  konce listopadu 2021.
 

Rozvojovým záměrem projektu je pomoc partnerskému státu v rozvoji místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, případně podpůrných služeb. Revitalizací brownfieldů, které se velmi často nacházejí v intravilánu obcí bude dán prostor pro místní rozvoj obcí.

Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity

Projekt je realizován v  okresu Comrat, případně i v katastrech obcí, spadajících pod autonomní správu Gagauzie. Comratský okres má velký potenciál pro další rozvoj podnikání a businessu. Problémem rozvoje se stávají opuštěné a dále nevyužívané průmyslové a zemědělské objekty. Tyto lokality zpravidla bývají zdrojem kontaminace a působí negativně jak na životní prostředí, tak i na zdraví obyvatelstva a v konečném důsledku i na další hospodářský rozvoj oblasti.

Aktivity projektu zahrnují v první fázi místní šetření-studium archivních materiálů, rozhovory s relevantními osobami, terénní průzkum a pasportizaci brownfieldů. Na základě provedeného místního šetření bude pro každou lokalitu vypracován návrh dalšího řešení, včetně finanční náročnosti. Součástí projektu bude také seminář pro odbornou veřejnost a organizace studijní cesty moldavských odborníků do České republiky.  

Hlavním místním partnerem projektu je Státní inspekce životního prostředí s teritoriálním zastoupením ve městě Comrat, dalším partnerem je Smíšený výbor autonomní oblasti Găgăuzia. Projekt je dále monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice. Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Moldavské republice již delší dobu rozvíjí své aktivity.