по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ambasada Ceha la Chisinau
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika podporuje děti s autismem v Moldavsku

Česká republika finančně podpořila nákup, rekonstrukci a vybavení nového Centra pro děti s autismem v Moldavsku.

Zprovoznění Centra je součástí širšího projektu zaměřeného na rozvoj služeb pro děti s autismem a jejich rodiče. Celková hodnota tříletého projektu je 950 000 EUR.

Projekt byl zahájen již v roce 2018 a v tomto roce na něj naváže další tříletý projekt, jehož realizace bude probíhat do roku 2024 a předpokládá se podpora ve výši dalších 600 000 EUR. Projekty jsou financovány Českou rozvojovou agenturou v rámci oficiální rozvojové pomoci České republiky a na jejich realizaci se podílí moldavské neziskové organizace SOS Autismus a ADRA Moldova.

V Moldavsku existují pouze omezené možnosti diagnostiky v oblasti genetických poruch a panuje nedostatek odborníků a specializovaných zařízení, které by poskytovaly služby pro děti s autismem. Projekt na tyto problémy reaguje podporou kapacit institucí, které se věnují problematice poruch autistického spektra a zlepšováním kvality a dostupnosti specializovaných služeb.

V rámci projektu byla poskytována přímá pomoc dětem s autismem a jejich rodinám, byly například financovány workshopy pro děti, a to jak přímo v Centru, tak nově i v odborné škole. Cílem workshopů je připravit starší děti na výkon zaměstnání v dospělosti. Aktivity byly cíleny i na podporu rodičů, probíhaly vzdělávací aktivity a byly založeny advokační skupiny rodičů. Dále probíhala školení profesionálů za účelem zlepšení diagnostiky genetických onemocnění a aktivity zacílené na zvýšení kapacit relevantních institucí a zlepšení legislativy. Docházelo také k podpoře neziskových organizací sdružených v asociaci FEDRA.

Cílem navazujícího projektu je podpořit sociální inkluzi dětí a mladistvých s poruchou autistického spektra a jiným vzácným onemocněním v dalších regionech Moldavska a zvýšit dostupnost služeb i na místní regionální úrovni.