по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika podporuje koncept aktivního stárnutí v Moldavsku a přispívá částkou 150 000 eur na realizaci projektu „Digitální schopnosti spojují generace“

Projekt realizuje UNFPA a kromě české finanční kontribuce ve výši 150 000 EUR se do projektu zapojuje také Švýcarská rozvojová agentura, moldavský soukromý sektor a instituce státní správy. 

Program je zaměřen na nejzranitelnější seniory z venkovských oblastí Moldavska a podporou mezigeneračního dialogu cílí na zvýšení kvality života seniorů.

Moldavsko čelí demografické krizi spojené se stárnutím obyvatelstva a odchodem aktivní populace do zahraničí. Se stárnutím populace má problémy mnoho státu EU, včetně České republiky.  Koncept aktivního stárnutí je trendem celé Evropy a ČR chce podpořit moldavské seniory a zvýšit jejich možnosti aktivního zapojení do života komunit.

V průběhu pandemie Covid – 19 se ještě více prohloubily problémy seniorů, kteří často bojovali s následky izolace. Projekt má za cíl zmírnit izolaci seniorů a podpořit propojení seniorů s mladými lidmi a především podpořit vytváření  vazeb mezi generacemi. Mladí lidé mohou nabídnout své digitální dovednosti a naučit starší lidi využívat výhod digitálních platforem, které umožňují přístup k sociálním a zdravotním službám. Staří lidé mohou na oplátku nabídnout své životní zkušenosti.

V rámci projektu bude docházet k přenosu zkušeností z ČR v oblasti zlepšení znalostí ústředních a místních úřadů při začleňování aktivního stárnutí do sektorových politik. Příspěvek ČR také umožní rozšířit projekt do více lokalit a oslovit více seniorů i mladých lidí.  Do projektu je kromě mezinárodních donorů zapojen i soukromý sektor Moldavska a veřejné instituce, což zvyšuje šance na dosažení udržitelných výsledků.