по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Česká republika financuje projekt zaměřený na ochranu životního prostředí na obou březích Dněstru.

thumb

Koncem roku 2020 se česká nezisková organizace Arnika vydala do Moldavska, aby se podělila o zkušenosti České republiky s řízením vodních zdrojů. Předávání zkušeností bylo zaměřeno na nezbytnou transformaci zemědělství, prevenci postupné eroze a… více ►

Česká republika financuje projekt podpory rozvoje podnikání v Comratu

thumb

V září letošního roku byl zahájen projekt financovaný Českou republikou "Pomoc při identifikaci brownfieldů" v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu. Moldavská republika je pro Českou republiku prioritní zemí… více ►

České firmy dodaly do Moldavska zdravotnickou techniku a materiál

thumb

Česká republika zareagovala na šíření pandemie COVID-19 v Moldavsku a v rámci své humanitární pomoci financovala dodávku zdravotnické techniky českých firem MZ Liberec a Linet do moldavských nemocnic. více ►

Česká republika v rámci rozvojové pomoci Moldavsku předala nové Centrum služeb domácí péče v Kišiněvě

thumb

Díky české podpoře již bylo založeno deset Center domácí péče v Kišiněvě a v regionech Moldavska. Projekty zaměřené na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb financuje Česká rozvojová agentura. více ►

Česká republika reaguje na pandemii a financuje další projekt humanitární pomoci Moldavsku - předání ochranných prostředků proti šíření COVID -19

thumb

V rámci humanitární reakce na pandemii COVID – 19 schválila vláda České republiky mimořádné prostředky pro pomoc Moldavsku. 390 000 EUR bylo vyčleněno na navýšení lůžkové kapacity pro příjem pacientů s COVID - 19 a 124 000 EUR na zmírnění… více ►

Česká republika pomáhá navýšit lůžkovou kapacitu pro příjem pacientů s COVID-19 v moldavských regionech

thumb

V rámci humanitární reakce na pandemii COVID – 19 schválila vláda České republiky mimořádné prostředky pro pomoc Moldavsku. více ►

CzechAid Public Contract – „Project Manager for Delegated Cooperation Project in Moldova “Improvement of medico-social care services for people with long-term care needs on both sides of the Nistru River”

The Czech Development Agency (CzechAid) announces a Small-Scale Public Contract for supplies „Project Manager for Delegated Cooperation Project in Moldova “Improvement of medico-social care services for people with long-term care… více ►

Proběhlo ekonomické fórum „Doing Business in North Moldova“, financované Českou rozvojovou agenturou.

thumb

Dne 20. října 2020 se v Balti konalo Ekonomické fórum „Doing Business in North Moldova“. Akce byla podpořena v rámci projektu „Nový impuls pro rozvoj podnikání v severním regionu Moldavské republiky“, který financuje… více ►

Česká republika a UNDP financují v Moldavsku projekt “Přenos osvědčených postupů pro pilotování energetických kooperativů v Moldavsku”

thumb

Čeští experti předávají v Moldavsku praktické zkušenosti a školení, tito experti spolupracují s kanceláří UNDP v Moldavsku a s dalšími místními partery. V rámci programu „Expertise on Demand“ probíhá realizace projektu “Přenos… více ►

Zahájení nového projektu financovaného Českou republikou: „Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“

thumb

Dne 15. října 2020, velvyslanec České republiky v Moldavské republice, Zdenek KREJČÍ, spolu s baškankou autonomní oblasti GAGAUZIA, Irinou VLAH, slavnostně zahájili nový projekt financovaný Českou republikou: „Omezení rizik… více ►

Vyhlášení výběrového řízení do programu Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2021

Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN. více ►

Evropská unie, ve spolupráci s GIZ a Českou rozvojovou agenturou, darovala dva plicní ventilátory pro nemocnici v podněsterské oblasti.

thumb

Dodávka ventilátorů je součástí podpory reakce na COVID-19 v Moldavsku. V souvislosti s pandemií COVID-19 zahájila v březnu 2020 Delegace Evropské unie v Moldavské republice a Světová zdravotnická organizace rozsáhlou osvětovou kampaň zaměřenou… více ►

Instalace ochranné přehrady Vdul lui Voda, zakoupené v rámci rozvojové pomoci České republiky

thumb

25. června byla nainstalována kovová ochranná přehrada v délce 1km, která byla zakoupena v rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou. Přehrada byla instalována k ochraně turistické oblasti Vadul lui Voda před nebezpečím povodní,… více ►

Předání zemědělské techniky v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce

thumb

V okrese Soroca proběhlo předání zemědělské techniky družstvu „ECOFERM“ Technika byla pořízena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku“, který financuje Česká rozvojová agentura. více ►

Ocenění ČR za dlouhodobou rozvojovou pomoc Institutu pro mimořádné situace

thumb

V Kišiněvě proběhlo slavnostní předání medailí spolupracovníkům Generálního inspektorátu pro mimořádné situace a diplomů pro význačné partnery, oceněna byla i rozvojová pomoc ČR. více ►

Dne 24. února 2020 byla podepsána dohoda o grantu E5P ve výši 1,2 milionu EUR.

thumb

Česká republika je cenným přispěvatelem do Východoevropského partnerství v oblasti energetické účinnosti a životního prostředí (E5P). více ►

Česká republika předala Centrum domácí péče

thumb

Desáté centrum domácí péče bylo předáno moldavským partnerům. Centra domácí péče jsou financována v rámci oficiální rozvojové pomoci České republiky v Moldavsku více ►

Rozvojový projekt České republiky v Briceni

thumb

Česká republika financuje výstavbu čistírny odpadních vod v Briceni v rámci své rozvojové spolupráce s Moldavskem více ►

Předání dvou projektů financovaných Českou republikou v Moldavsku/Gagauzii

thumb

Slavností předání výstupů projektů české rozvojové spolupráce v regionu Vulcanesti více ►

Velvyslanectví ČR v Moldavsku podpořilo rozvojový projekt v Institutu neurologie a neurochirurgie v Kišiněvě

thumb

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Moldavskem podpořilo velvyslanectví ČR v Kišiněvě projekt „Vybudování výtahu v bloku 1“ s celkovým rozpočtem 500 000 Kč. více ►

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce pohledem českých studentů

thumb

V červnu letošního roku skupina 15 studentů Univerzity Palackého z katedry Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií navštívila Moldavsko. Jejich hlavním cílem byly projekty zahraniční rozvojové spolupráce v gesci České rozvojové… více ►

Česká republika pomohla modernizovat zdravotnické zařízení v obci Blizhni Hutor

thumb

Dne 18. července 2019 se velvyslanec České republiky v Moldavské republice zúčastnil slavnostního předání malého lokálního projektu „Vytvoření vodovodu a kanalizace, včetně zlepšení technického vybavení zdravotnického zařízení v obci… více ►

V Moldavsku byl s podporou ČR vytvořen vinařský registr

thumb

Dne 7.5.2019 proběhla závěrečná konference k projektu české zahraniční rozvojové spolupráce „Vybudování a implementace vinařského registru v Moldavské republice“. více ►

ČR poskytla Dubasarskému okresu nové lékařské vybavení

thumb

Dne 22. listopadu 2018 proběhlo slavnostní předání nového lékařského vybavení pro zdravotnické centrum Dubasarského okresu se sídlem v obci Cosnita. více ►

ČR přispěla k renovaci mateřské školky v obci Beshalma

thumb

Dne 22.10.2018 proběhlo slavnostní předání malého lokálního projektu „Instalace čističky odpadních vod v mateřské školce“ v obci Beshalma. V rámci projektu bylo dodáno zařízení na čištění odpadních vod, díky kterému bude školka… více ►

Pohybově handicapovaní v Moldavsku obdrželi invalidní vozíky

thumb

Dne 19.10.2018 proběhlo slavnostní předání invalidních vozíků a dalšího vybavení pro pohybově handicapované osoby v Moldavské republice. Invalidní vozíky a další vybavení byly předány v rámci realizace malého lokálního projektu… více ►

ČR pomáhá zlepšovat životní podmínky osob s mentálním postižením

thumb

Dne 21.08.2018 proběhlo v obci Badiceni, okres Soroca, slavnostní předání nového chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. více ►

Česká republika pomůže zlepšit kvalitu a dostupnost péče o děti s poruchami v oblasti autismu

thumb

Dne 14.8.2018 se uskutečnila konference, kterou byl formálně zahájen projekt české zahraniční rozvojové spolupráce „Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku“. více ►

Podpora ekologického zemědělství v Moldavsku

thumb

Ve dnech 5.-9. června 2018 proběhla v MD v rámci projektu české rozvojové spolupráce „Institucionální podpora ekologického zemědělství v Moldavské republice“ návštěva tzv. experimentálních zón. více ►

Zahájení činnosti Informačního centra na podporu malých a středních podniků a orgánů místní samosprávy

thumb

Dne 24.5.2018 proběhlo v Balti v rámci projektu české rozvojové pomoci „Nový impulz pro rozvoj podnikání v moldavském regionu Sever“ zahájení činnosti Informačního centra pro malé a střední podniky a orgány místní samosprávy. více ►

Výzva k předkládání projektových návrhů v sociální oblasti

Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě vyzývá k předložení projektových návrhů v oblasti inkluzivního sociálního rozvoje. Návrhy prosíme zasílat na předepsaném formuláři (v anglickém jazyce) na adresu velvyslanectví písemně či elektronicky do… více ►

16. ročník European Summer School Prague

V Praze se v termínu 14. – 24. července 2018 koná 16. ročník letního programu European Summer School Prague. Letošní program nese název „Europe in Transition: Exploring EU´s Futures“. více ►

Oznámení

thumb

Dne 17. března zemřel po dlouhé nemoci pan Jaromír Kvapil, bývalý velvyslanec České republiky v Moldavské republice v letech 2010 - 2016. Čest jeho památce. více ►

Slavnostní předání certifikátů rezidentům inkubátoru v Singerei

thumb

Dne 27.2.2018 proběhlo ve městě Singerei slavnostní předávání certifikátů 14 rezidentům inkubátoru, kteří absolvovali školení v rámci projektu české zahraniční rozvojové spolupráce „Podnikání, inovace a zaměstnanost pro rozvoj regionu… více ►

ČR podpořila modernizaci lékařské pohotovosti

thumb

Dne 27.12.2017 proběhlo slavnostní otevření modernizované lékařské pohotovosti v Institutu neurologie a neurochirurgie v Kišiněvě, jejíž vybudování v rámci malého lokálního projektu podpořila také České republika. více ►

ČR pomáhá zlepšovat životní podmínky osobám s mentálním postižením

thumb

Dne 19.12.2017 proběhlo v obci Badiceni, okres Soroca, slavnostní předání obytného domku k ubytování 6 osob s mentálním postižením. více ►

Česká republika podpořila inkluzi a zvýšení kvality výuky na SAUM

thumb

Ve dnech 29.11. a 1.12.2017 proběhly v Kišiněvě závěrečné konference k projektu „Partnerstvím k inkluzi“ a k projektu „Modernizace a zvýšení kvality výuky a výzkumu na Státní agrární univerzitě Moldavska (SAUM)“. více ►

Česká republika pomohla s opravou zdravotnického zařízení v obci Blizhny Hutor

thumb

Dne 15. listopadu 2017 uskutečnil velvyslanec České republiky Zdeněk Krejčí návštěvu v Podněstří, kde provedl řadu setkání. více ►

ČR pomohla vybudovat dvě centra domácí péče

thumb

Dne 3. 11. 2017 proběhla v Kišiněvě konference na téma „Komunitní péče – sociální angažovanost a odpovědnost“, která navazovala na realizaci českého rozvojového projektu „Podpora rozvoje služeb sociální péče v Moldavsku… více ►

Česká republika pomáhá reformovat péči o duševně nemocné a mentálně handicapované

thumb

Dne 31.10.2017 proběhla v Kišiněvě konference na téma „Deinstitucionalizační proces v Moldavské republice: úspěchy a perspektivy“, která byla organizována v návaznosti na realizaci českého rozvojového projektu „Reforma péče o… více ►

Kulatý stůl a tisková konference k projektu „Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cismichioi“

thumb

Dne 25.9.2017 proběhl ve Vulcanesti na jihu Moldavska v Autonomní oblasti Gagauzie kulatý stůl a tisková konference k ukončení projektu „Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cismichioi“. více ►

Moldavská strana oceňuje podporu ČR v oblasti prevence diabetu

Dne 24.8.2017 proběhla závěrečná konference k projektu „Prevence a léčba diabetu v Moldavské republice. Projekt byl financován Českou rozvojovou agenturou, realizátorem byla Charita Česká republika a Sdružení Homecare. více ►

Vládní stipendia pro akademický rok 2018/2019

Zastupitelský úřad České republiky v Kišiněvě oznamuje, že pro uchazeče o vládní stipendium na akademický rok 2018/2019 byl zpřístupněn online registr na adrese: http://registr.dzs.cz/registr.nsf. Registr bude pro přihlášení otevřen do 30.9.2017… více ►

Zlepšení kapacit policie v oblastí snížení zneužívání a diskriminačního týrání osob v péči policie

Dne 28. června 2017 velvyslanec Zdeněk Krejčí a ředitel Institutu pro lidská práva v Moldavsku (IDOM) Vanu Jereghi podepsali smlouvu o realizaci projektu „Zlepšení kapacit policie v oblastí snížení zneužívání a diskriminačního týrání osob… více ►

Velvyslanec Zdeněk Krejčí navštívil dne 15.6.2017 okres Drochia. Otevřel prodejní středisko místních biopotravin vybudované za české finanční prostředky a setkal se s představiteli regionální správy.

Dne 15 června 2017 proběhlo předání projektu ´´Obchodní centrum a skladování organických zemědělských produktů´´. Projekt realizovala česká firma KOMA MODULAR s.r.o. ve spolupráci s Diakonie ČCE – Střediska… více ►

Pozvání

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM organizuje Evropskou letní školu v Praze "Challenged Union: Making Sense of the Troublemakers" více ►

Konference o česko-moldavské spolupráci v oblasti obranného průmyslu

Dne 11. dubna 2017 proběhla v Kišiněvě konference o česko-moldavské spolupráci v oblasti obranného průmyslu. Konference se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany ČR a zástupci českých firem, z moldavské strany pak zástupci Ministerstva… více ►

Česká rozvojová agentura hledá národního experta v sektoru voda a sanitace

Dni diabetu

Dne 11. 11. 2016 se velvyslanec ČR v Moldavsku Zdeněk Krejčí zúčastnil slavnostního zahájení konference věnované Dni diabetu. více ►

České expertky školí o inkluzivním vzdělávání v Moldavsku

Inkluzivní vzdělávání není velkým tématem pouze v Česku ale i v Moldavsku, kde dle nové vládní strategie mají být všechny školy inkluzivní. To znamená, že budou přístupné i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. více ►

Evaluace projektů ZRS ČR v roce 2017 - informace pro potencionální zájemce

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 201 5

Návštěva velvyslance České republiky Zdeňka Krejčího v Gagauzii

Velvyslanec České republiky v Moldavsku Zděněk Krejčí navštívil ve čtvrtek 4. 8. 2016 Autonomní oblast (AT) Gagauzie a v Comratu se sešel s Irinou Vlach, předsedkyní AT Gagauzie. V průběhu setkání byla diskutována regionální spolupráce,… více ►

Rozhodnutí o vyběru dodavatele v zadávacím řízení

Podání nabídky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky zveřejňuje výzvu k podání nabídky na externí spolupráci s moldavským subjektem/subjekty v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální… více ►

Navštěva střední školy v Taulu, region Dondušeni

20. dubna 2016 proběhla návštěva projektu „Rozvoj vinařských oborů na středních zemědělských školách v Moldavsku“, který financuje Česká rozvojová agentura a realizuje nezisková organizace Člověk v tísni, Ústřední kontrolní a… více ►

Příprava společného programování EU

ZÚ Kišiněv se ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou podílí na přípravě společného programování EU. V současné době probíhá příprava společné analýzy, kde má ZÚ Kišiněv vedoucí roli při přípravě kapitoly sociálního rozvoje, která v sobě… více ►

Zvyšování kapacit ministerstva práce rodiny a sociální ochrany v Moldavsku

Na ministerstvu práce, rodiny a sociální ochrany Moldavska (MLFSP) proběhlo 19. dubna 2016 oficiální zahájení projektu „Zvyšování kapacit ministerstva práce rodiny a sociální ochrany v Moldavsku”, který bude realizovat ministerstvo… více ►

Vývoj a implementace registru pro vinohrady a víno v Moldavsku

Ve středu, 13. 04. 2016 proběhlo na ministerstvu zemědělství a potravinářského průmyslu Moldavska šesté zasedání řídící komise projektu "Vývoj a implementace registru pro vinohrady a víno v Moldavsku". více ►

Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení v MŠ na jihu MD

V pondělí, 11. 4. 2016 proběhla monitorovací cesta ZÚ Kišiněv v rámci projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení v MŠ na jihu MD“. více ►

Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku

Dne 6. dubna 2016 navštívil ministr životního prostředí Moldavska Valerij Munteanu a představitelka ZÚ Kišiněv Kateřina Šilhánková vesnici Lunga v regionu Falesti. V této lokaliatě probíhá projekt projekt „Sanace znečištění ropnými látkami… více ►

Podání nabídky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky zveřejňuje výzvu k podání nabídky na externí spolupráci s moldavským subjektem/subjekty v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální… více ►

Evropský Habitat

Od 16. do 18. března 2016 bude v Praze probíhat významná mezinárodní konference „Evropský Habitat“. více ►

Fórum „Česko-moldavská spolupráce v zemědělském sektoru“

ZÚ Kišiněv zorganizoval Fórum „Možnosti česko-moldavské spolupráce v zemědělském sektoru“ více ►

POZVÁNKA

ZÚ Kišiněv zve na konferenci „Možnosti česko-moldavské obchodní spolupráce v zemědělském sektoru". Akce proběhne v pavilónu Moldexpo, 21. 10. 2015. více ►

Vyhlášení nového kola na podávání projektových návrhů na malé lokální projekty

Česká Republika Rozvojová Spolupráce v roce 2014

Setkání velvyslance České republiky v Kišiněvě Jaromíra Kvapila se studenty Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci

Dne 14.9.2015 přijal velvyslanec ČR v Kišiněvě skupinu 15ti studentů Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci, kteří jsou v Moldavsku na týdenní návštěvě. Proběhla hodinová diskuse, v rámci které pan velvyslanec zodpověděl… více ►

Dne 14.9.2015 byla slavnostně zahájeno magisterské studium oboru demografie na univerzitě ASEM.

Otevření magisterského programu je součástí širšího projektu zaměřeného na podporu demografie a statistiky v Moldavsku. Projekt je realizován od roku 2013 a je financován Česka Rozvojovci Agentura . Projekt implementuje Přírodovědecká fakulta… více ►

Bulletin MZV k zahraniční rozvojové spolupráci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015

vládní stipendium ČR ke studiu na Technické univerzitě v Liberci

Vládní stipendia pro akademický rok 2016/2017

Zastupitelský úřad České republiky v Kišiněvě oznamuje, že pro uchazeče o vládní stipendium na akademický rok 2016/2017 byl zpřístupněn online registr na adrese: http://registr.dzs.cz/registr.nsf. Registr bude pro přihlášení otevřen do 30.9.2015… více ►

Exkurze a s předáním sanační stanice SAN-3, obec Lunga, okres Floresti

Dne 28. 4. 2015 proběhla v obci Lunga, okres Floresti exkurze a s předáním sanační stanice SAN-3. více ►

Nové testovací zařízení pro hasiče v Moldavsku

Bulletin MZV ČR k zahraniční rozvojové spolupráci

Měsíčník MZV ČR vydává odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 více ►

Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku

Dne 21. 1. 2015 proběhlo slavnostní předání výstupů prví fáze projektu „Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku“. více ►