по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poptávka pro SINPRO/BusinessInfo - Dodávka mobilních ošetřoven a zdravotnického vybavení

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě informuje potenciální české dodavatele o projektu vázaného finančního daru v Moldavsku, který se realizuje v rámci implementace naléhavé pomoci Moldavsku. 

Realizace projektu spočívá v dodávce ošetřoven a dalšího zdravotnického vybavení. Příjemcem tohoto daru je Klinická nemocnice Ministerstva zdravotnictví Moldavska, která poptává následující:

1. Mobilní ošetřovna střední (se všemi potřebnými součástmi)

2. Kompresory, 2 kusy

3. Záchranný set, 100 kusů

4. Mechanická lůžka, 100 kusů

5. Elektro-chirurgická jednotka, 6 kusů

 

V rámci projektu bude financován nákup zboží, doprava do Moldavska a zaškolení.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro naléhavou pomoc Moldavsku,  a to do maximální výše 10 mil. Kč. Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).  

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:

Začátek projektu – duben 2022

Nákup lékařského vybavení – duben až říjen 2022

Příprava místností, kde bude instalována zdravotnická technika – květen a červen 2022

Převoz zdravotnické techniky do skladu klinické nemocnice Ministerstva zdravotnictví – duben až říjen 2022

Distribuce zdravotnické techniky do zdravotnických zařízení na národní úrovni, dle potřeb zdravotnického systému – květen až říjen 2022

Instalace zdravotnické techniky v Klinické nemocnici Ministerstva zdravotnictví – květen až říjen 2022

Ukončení projektu – říjen 2022

 

Analýza příležitostí a rizik z hlediska cílového teritoria:

Již před začátkem války na Ukrajině existovala v Moldavsku velká potřeba modernizace a navýšení zdravotnického vybavení nemocnic. Poptávka se zvedla v souvislosti s epidemií Covid-19 a aktuálně s přílivem uprchlíků z Ukrajiny. V Moldavsku je za měsíc od vypuknutí války na Ukrajině přibližně 100 000 uprchlíků, většina z nich děti, ženy a starší lidí, někteří z nich potřebují zdravotní péči, to zvyšuje tlak na zdravotní systém. Díky projektu bude možné zlepšit zastaralé a nedostatečné vybavení zdravotnických zařízení. Zdravotnické vybavení dostane nejen žadatel, tedy Klinická nemocnice, ale i další zdravotnická zařízení na národní úrovni, kam bude zdravotnické vybavení také distribuováno. Cílovou skupinou projektu jsou jak moldavští občané, tak ukrajinští uprchlíci. Potřeby zdravotnických zařízení jsou v Moldavsku ohromné a dodávka zboží otevírá možnosti pro další obchodní příležitosti v budoucnu. Rizika jsou spojena především s aktuálně probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Výrazným způsobem je omezena letecká i pozemní doprava. Provoz letiště je omezen pouze na lety směřující do Rumunska. Pozemní doprava je možná, ale je nutné počítat s průjezdem hraničních přechodů, které jsou zaplněny uprchlíky.

Metoda měření úspěšnosti realizace projektu:

Úspešnost projektu bude dosažena v případě, že dodávka zboží dorazí do Moldavska, část zboží zůstane v Klinické nemocnici v Kišiněvě a část bude distribuována do dalších zdravotnických zařízení, dle výběru Ministerstva zdravotnictví Moldavska. Distribuci zboží v rámci Moldavska zajistí moldavská strana. Zdravotnické vybavení musí být v cílových lokalitách řádně instalováno a personál musí být zaškolen ke správnému používání. ZÚ Kišiněv zajistí monitoring projektu a ověří, že zboží bylo řádně předáno a je používáno. ZÚ Kišiněv také zůstane v kontaktu s příjemcem pomoci za účelem zjišťování dalších obchodních příležitostí.

Lhůta pro podávání nabídek 6. dubna 2022.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit

1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),

2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Kišiněvě, katerina_silhankova@mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

MZV ČR upozorňuje, že o využití nabídky rozhoduje příjemce, a dále že realizace projektu může podléhat omezujícím opatřením či mezinárodním sankcím EU a OSN.

Děkujeme za spolupráci.