по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Kateřina Kutková
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce pohledem českých studentů

V červnu letošního roku skupina 15 studentů Univerzity Palackého z katedry Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií navštívila Moldavsko. Jejich hlavním cílem byly projekty zahraniční rozvojové spolupráce v gesci České rozvojové agentury. V zemi strávili studenti více než týden a navštívili nejen hlavní město Kišiněv, ale také Tohatin, Florești, Bălți a Mărculești.
 

Cestu po českých stopách v Moldavsku zahájila skupina na Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě. Celé dopoledne jim věnovali velvyslanec Zdeněk Krejčí a ekonomický diplomat Jan Husák. Představili studentům široké spektrum aktivit České republiky v místě i každodenní činnost zastupitelského úřadu. Během dalších dní pak byly na programu různorodé projekty ZRS i iniciativy místních občanů, zejména v prioritních sektorech Udržitelné nakládání s přírodními zdroji, Zemědělství a rozvoj venkova, Sociální a inkluzivní rozvoj a Řádná správa věcí veřejných.

Jedním z cílů byly i projekty Charity ČR zaměřené na rozvoj center domácí péče. Studenti se seznámili s vedoucí mise Anastasii Para v kanceláři organizace, měli ale možnost navštívit i centrum Estera v Kišiněvě a centrum Rebeca v Balti. V současnosti v tomto tématu realizuje Česká rozvojová agentura hned dva projekty: „Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku“ a „Zajištění kvality a dostupnosti zdravotně sociálních služeb v Moldavsku 2019-2022“. Této problematice se Charita ČR věnuje v Moldavsku dlouhodobě a s podporou České rozvojové agentury tak bylo otevřeno již 8 obdobných zařízení. Poskytovány jsou sociální i zdravotnické služby, a to jak klientům docházejícím do center, tak i klientům ve výhradní domácí péči. Na tento program bylo navázáno i při návštěvě Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany, které bylo partnerem v projektu „Zvyšování kapacit Ministerstva práce sociální ochrany a rodiny“ v letech 2016 až 2018. Stranou tak nezůstaly ani otázky uchopení péče o nejzranitelnější skupiny obyvatel z pohledu zástupců státní správy.

Během jednoho týdne v Moldavsku zjistili studenti mnohé o rozvojové spolupráci v praxi, prohloubili svoje teoretické znalosti a především viděli, jak konkrétní projekty fungují a pomáhají. Záměrem terénní exkurze bylo i seznámení české veřejnosti s projekty rozvojové spolupráce. Během celého léta bylo proto možné narazit na více než desítku článků studentů o jejich cestě na nejčtenějších webových portálech, regionálních denících, nebo o jejich zážitcích slyšet v Českém rozhlase.

Foto: Studentky KRES Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Článek vznikl jako součást terénní exkurze KRES do Moldavska v rámci projektu „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“ podpořeného Českou rozvojovou agenturou.