по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Zahájení projektu ve Vulcăneşti (GĂGĂUZYEI Bascanate)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahájení nového projektu financovaného Českou republikou: „Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“

Dne 15. října 2020, velvyslanec České republiky v Moldavské republice, Zdenek KREJČÍ, spolu s baškankou autonomní oblasti GAGAUZIA, Irinou VLAH, slavnostně zahájili nový projekt financovaný Českou republikou: „Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“. Projekt byl zahájen v září 2020 a je naplánován do konce listopadu 2021.

Cílem projektu je nalezení koncepčního řešení pro areál trafostanice 400/110/35 kV ve Vulcănești, kde v roce 1979 vybuchlo téměř 1000 kondenzátorů s následkem dlouhodobé kontaminace horninového prostředí v zasažené oblasti, a to látkami polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny (PCDD/F).

Výstupy projektu zahrnují podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod, v jehož průběhu bude vyhloubeno přes 400 sond podzemních vod za účelem odebrání cca 1200 vzorků a 4 hydrologické šachty o celkové hloubce 140 m, z nichž budou odebrány vzorky podzemních vod. Veškeré odebrané vzorky budou odvezeny do České republiky k laboratorní analýze. Na základě výsledků laboratorních analýz bude zhodnocena rizikovost lokality (tzv. analýza rizik) a bude navržena možnost jejího snížení (tzv. studie proveditelnosti). Dále budou zpracovány podklady pro realizaci nápravných opatření. Součástí projektu budou také semináře pro odbornou veřejnost. 

 Hlavním partnerem projektu je státní podnik Moldelectrica (http://www.moldelectrica.md), dalšími partnery jsou Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska, POPs Sustainable Management Office, Smíšený výbor autonomní oblasti Găgăuzia a Univerzita akademie věd a další relevantní orgány státní správy. Projekt je dále monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice. Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Moldavské republice již delší dobu rozvíjí své aktivity.

Moldavská republika je prioritní zemí pro Českou republiku, tento projekt je financován Českou rozvojovou agenturou. Rozpočet projektu je kolem 580.000 EUR. Celková částka podpory pro realizaci všech českých projektů v Moldavské republice přesahuje 3 miliony EUR ročně.

Tyto informace najdete také na facebookové stránce velvyslanectví: https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Czech-Republic-in-Chisinau-Velvyslanectv%C3%AD-%C4%8Cesk%C3%A9-Republiky-102970664504991