по-русски  česky  română 

Căutare avansată
Articol de notificare Printează Micşorarea literelor Mărirea literelor

COMUNICAT DE PRESĂ

La 26 octombrie 2016, a fost semnat un Memorandum de înțelegere între Agenția Cehă pentru Dezvoltare, Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor în vederea implementării proiectului ”Reducerea riscurilor legate de depozitul de deșeuri periculoase Cişmichioi”.

Proiectul are drept obiectiv realizarea în perioada 2016-2017 a unui studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide de lângă s.Cișmichioi, UTA Găgăuzia, în scopul evaluării situației ecologice în zonă, elaborării recomandărilor privind gestionarea de mai departe a acestui obiect, determinării mai exacte a cantităților și categoriilor de substanțe depozitate și estimării costurilor pentru lucrările de evacuare și distrugere în eventualitatea realizării acestor măsuri.

Poligonul de la Cișmichioi este situat la hotarul cu Ucraina și nu departe de hotarul cu România, si prin aceasta reprezintă și o problemă transfrontalieră de mediu. Conform datelor oficiale, dar incomplete, obținute în baza documentelor existente, la acest obiect sunt depozitate cca. 4000 tone de pesticide. În realitate, conform unor studii generale efectuate în ultimii ani, dar și conform  unor informații prezentate de specialiști care au participat la lucrările de construcție a poligonului, volumul total al celor 14 buncăre e de cca. 26 mii metri cubi, respectiv cantitatea de deșeuri ar putea fi de 4-5 ori mai mare. De asemenea nu se cunoaște în detalii compoziția deșeurilor stocate.

Studiul actual include trei etape de bază: 1. Investigați axate pe: a) colectarea datelor geologice și hidrogeologice, datele privind calitatea aerului, identificarea zonelor contaminate, identificarea contaminanților, b) investigarea buncărelor în care sunt stocate deșeurile pentru a determina mai exact cantitățile și natura deșeurilor; 2. Evaluarea riscurilor în baza datelor colectate la prima etapă și elaborarea recomandărilor pentru acțiuni de viitor în privința poligonului; 3. Studiu de fezabilitate care să reflecte rezultatele/constatările/recomandările din etapele anterioare. Studiul trebuie să evalueze în mod realist condițiile sitului și să dea recomandări, metode sau o combinație de metode de reabilitare/restaurare, inclusiv eliminarea stocurilor OP de la acest poligon.

Lucrările respective sunt realizate de Compania Dekonta din Republica Cehă, în baza unui contract semnat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare, și coordonare din partea Republicii Moldova de Instituția Publică ”EMP Management Durabil POP” și Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor din Vulcănești.

Activitățile proiectului urmează să fie finalizate în luna iunie 2017, iar rezultatele vor fi prezentate autorităților și societății civile în cadrul unor seminare special organizate în acest scop.

Memorandum de înțelegere

Semnare Memorandum de înțelegere

 

Semnare Memorandum de înțelegere 2

Semnare Memorandum de înțelegere 2

Semnare Memorandum de înțelegere 3

Semnare Memorandum de înțelegere 3