по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Proiecte bilaterale

Moldova este conform "Concepţiei de colaborare externă de dezvoltare a Republicii Cehe" una dintre ţările prioritare pentru perioada 2011 - 2017.

Până la momentul actual Republica Cehă a implementat proiectele în suma de aprox. 14 mil de euro şi anual implementează proiecte de cca 2,5 mln de euro. Ceea ce ţine de viitor este tendinţa de a menţine acest volum şi poate şi ridicarea sumei anuale de finanţare. Oricum bugetul finanţării este în fiecare an revizuit şi aprobat pentru anul următor.

Republica Cehă are deja o istorie în realizarea proiectelor în Republica Moldova şi în ultimii 12 ani au fost realizate aprox. 50 de proiecte mari în suma de cca 14 mil. de euro în sectoarele următoare:

- Sectorul ecologiei:

- Decontaminarea solului de produse petroliere – Iargara, actualmente în Mărculeşti

- Decontaminarea de pesticide – cca 200 de tone iîn patru localităţi

- Sectorul apa şi canalizare:

- Staţia de epurare la Leova şi Nisporeni, actualmente la Cimişlia şi Vulcăneşti

- Sectorul agriculturii:

- Sprijinul şi promovarea agriculturii ecologice şi fermierilor mici şi medii – actualmente la Ungheni, Anenii Noi şi Cahul

- Sectorul social şi educaţie:

- HOME CARE de acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu – Cahul, Doroţcaia, Chişinău.

- Educaţia inclusivă în grădiniţa simplă pentru copii cu dizabilităţi – Orhei


- Proiecte mici locale în ultimii ani au fost realizate de cca 240 000,- euro::

- Accesorii pentru persoane cu deficienţe de văz

-Campanii TV de încurajare a diferitor grupuri sociale

- Cărucioare pentru invalizi

- Studii de fezabilitate în diferite domenii

- Diferite cerculeţe de ocupaţie a copiilor în timpul liber

- Studii politice