по-русски  česky  română 

Căutare avansată
Articol de notificare Printează Micşorarea literelor Mărirea literelor

Republica Cehă continuă să acorde suport în soluționarea problemelor de mediu în Moldova

În ultimele decenii ale secolului trecut pe teritoriul Republicii Moldova au fost utilizate în abundență pesticidele, ca mijloace de combatere a dăunătorilor culturilor agricole. Începând cu anii 1990 cantitățile de pesticide importate s-a redus substanțial, dar un volum mare de pesticide cu termenul expirat sau interzise au rămas stocate în depozitele fostelor gospodării agricole, în condiții improprii și fără o evidență strictă. O cantitate mare de aceste deșeuri a fost stocată la poligonul construit special în acest scop în sudul țării în apropierea satului Cișmichioi. Având proprietăți nocive persistente și un impact deosebit de pronunțat asupra mediului și sănătății omului aceste deșeuri, nefiind gestionate adecvat, pot cauza cancerul, deteriorează materialul genetic, sistemul nervos și hormonal.

Vineri, 25 noiembrie 2016, în cadrul cooperării pentru dezvoltare între Republica Cehă și Republica Moldova, prin prisma proiectului "Reducerea riscurilor legate de depozitul de deșeuri periculoase de la Cişmichioi", a avut loc o conferință de presă cu prezentarea primelor rezultate ale investigației din cadrul proiectului finanțat și implementat de Agenția Cehă pentru dezvoltare, obiectivul căruia este de a contribui la reducerea riscurilor pentru mediu și populația din vecinătatea acestui obiect. La eveniment au partricipat cadrele de conducere din administrația publică locală, reprezentanții societății civile, Katerina Silhankova - Ambasada Republicii Cehe; Svetlana Bolocan – Ministerul Mediului; Mihai Negrescu - Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor;  Onrej Urban - SA ”Deconta”, Praga; Valentin Plesca și Ion Barbărasă -  Instituția Publică ”EMP Management Durabil POP”, care ulterior au efectuat și o vizită la poligonul menționat. Lucrările ce se realizează în cadrul proiectului includ analiza de risc și un studiu de fezabilitate pentru măsuri de remediere. Proiectul va fi finalizat în luna noiembrie 2017.

Poligonul de pesticide de lângă s. Cișmichioi a fost construit între anii 1975-1987 și conține între 4 și 16 mii de tone de pesticide și alte substanțe chimice periculoase. Acestea sunt depozitate în 14 sarcofage construite din beton sau direct în sol și izolate cu peliculă impermeabilă. Volumul total estimat al acestor sarcofage este aproximativ 26 mii m3. Conținutul deșeurilor, gradul de securitate sau potențialul de poluare a mediului la acest obiect nu se cunosc exact.

Pe baza rezultatelor investigațiilor de teren, analizei de risc și studiului de fezabilitate vor fi definite și recomandate măsurile suplimentare pentru a reduce riscurile asociate cu deșeurile de la acest obiect. În funcție de concluziile privind starea depozitului și de resursele disponibile, se presupune realizarea parțială a măsurilor corective, inclusiv din resursele alocate în cadrul de cooperare internațională pentru dezvoltare a Republicii Cehe.

Realizarea primei faze a proiectului va furniza pentru Guvernul Republicii Moldova, informații cu privire la situația reală la poligonul de pesticide și în zonele adiacente. Aceasta va permite ulterior, în conformitate cu recomandările studiului de fezabilitate, căutarea fondurilor pentru acțiuni corective permanente.

Parteneri ai proiectului din partea Republicii Moldova sunt Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor. Proiectul este monitorizat și susținut de asemenea de Ambasada Republicii Cehe la Chișinău.

Lucrările în cadrul proiectului sunt realizate de compania DEKONTA s.a. din Republica Cehă și coordonare de Instituția Publică ”EMP Management Durabil POP”, care au o experiență vastă în gestionarea și eliminarea stocurilor de pesticide inutilizabile și interzise, precum și în remedierea locațiilor contaminate cu deșeuri periculoase.  

Proiect Cismichioi

Proiect Cismichioi