по-русски  česky  română 

Căutare avansată
Articol de notificare Printează Micşorarea literelor Mărirea literelor

Informații pentru solicitanții de protecție a datelor cu caracter personal

Colectarea datelor dumneavoastră personale în scopul procedurii de viză, fotografierea și luarea amprentelor sunt obligatorii pentru evaluarea cererii dumneavoastră de viză.
 

Nefurnizarea acestor informații va duce la respingerea cererii.

Autoritățile responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal din Republica Cehă sunt: ​​Ministerul Afacerilor Externe, Loretánské náměstí 5, CZ-118 00 Praga 1, www.mzv.cz, e-mail: epodatelna@mzv.cz; Direcția Serviciului de Poliție pentru Străini, Olšanská 2, P. O. BOX 78, CZ-130 51 Praga 3, www.policie.cz, e-mail: pp.rscp.sekretariat@pcr.cz; și Ministerul de Interne, Nad Štolou 3, P. O. Box 21, CZ-170 34 Praga 7, www.mvcr.cz, e-mail: posta@mvcr.cz.

Contacte pentru Comisarul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: Ministerul Afacerilor Externe, Loretánské náměstí 5, CZ-118 00 Praga 1, e-mail: poverenec@mzv.cz;  Prezidiul de Poliție, Strojnická 27, P. O. BOX 62 / K-SOU, CZ-170 89 Praga 7, e-mail: pp.sou@pcr.cz; Ministerul de Interne, Nad Štolou 3, CZ-170 34 Praga 7, e-mail: poverenec@mvcr.cz.

Temeiul legal pentru colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este furnizat de Regulamentul (UE) nr. 767/2008 (Regulamentul VIS), Regulamentul (UE) nr. 810/2009 (Codul vizelor) și Decizia Consiliului 2008/633/JAI.

Datele cu caracter personal vor fi furnizate autorităților competente ale statelor membre, care le vor prelucra în scopul luării unei decizii cu privire la cererea dumneavoastră de viză.

Aceste date, precum și datele referitoare la decizia privind cererea dumneavoastră sau la decizia de anulare, anulare sau prelungire a vizei eliberate, vor fi introduse în Sistemul de informații privind vizele (VIS), unde vor fi stocate pentru o perioadă de maximum de cinci ani, autoritățile de vize și autoritățile de control al vizelor de la frontierele externe și din statele membre, autoritățile de imigrare și azil din statele membre pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare și ședere pe teritoriul statelor membre, pentru a detecta persoanele care nu le îndeplinesc sau încetează să le îndeplinească, să examineze cererile de azil și să determine cine este competent să facă o astfel de evaluare. În anumite condiții, autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol vor avea, de asemenea, acces la aceste date în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise și către țări terțe sau organizații internaționale pentru a dovedi identitatea resortisanților țărilor terțe, inclusiv în scopul returnării acestora. Cu toate acestea, o astfel de furnizare de date are loc numai în anumite condiții. Pentru informații mai detaliate despre condiții și dacă acestea sunt îndeplinite în cazul dumneavoastră specific, contactați autoritatea responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal din Republica Cehă.

[În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor2 și Regulamentul VIS3, aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv o copie, precum și datele statului membru care le-a introdus în VIS. În același timp, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt inexacte sau incomplete, să fie corectate sau completate, să restricționați prelucrarea datelor în anumite condiții și ca datele care au fost prelucrate ilegal să fie șterse.]

Puteți adresa o cerere de acces, corectare, restricție sau ștergere direct autorității responsabile cu prelucrarea datelor din Republica Cehă (vezi detaliile de contact mai sus). Mai multe detalii despre cum vă puteți exercita drepturile, inclusiv căile de atac aferente conform legislației naționale a statului în cauză, sunt disponibile pe site și pot fi furnizate la cerere.

De asemenea, vă puteți adresa cererea oricărui alt stat membru. Lista autorităților competente și datele de contact pentru trimiterea cererii sunt disponibile la:

https://www.uoou.cz/narodni-urady-pro-ochranu-osobnich-udaju-v-eu/ds-1831/archiv=0&p1=1659

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere în orice moment la autoritatea națională de protecție a datelor din orice stat membru, în special în statul membru în care a fost presupusă încălcare, dacă considerați că datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal. Organismul pentru protecția datelor cu caracter personal din Republica Cehă este: Office for Personal Data Protection, Lt. Col. Sochora 27, CZ-170 00 Praga 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

-------------------------------------------------- ------------------

1 Articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 767/2008 (Regulamentul VIS)

2 Articolele 15-19 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor)

3 Articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. 767/2008 (Regulamentul VIS)