по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Asigurare medicală pentru călătorii în străinătate - schimbări după 1.1.2011

Următoarea informaţie este valabilă numai pentru solicitanţii de viză de lungă durată sau de permise de lungă şedere sau şedere permanentă.

În legătură cu schimbările Legii nr. 326/1999 cu privire la şederea străinilor pe teritoriul Republicii Cehe se modifică cerinţele pentru poliţa de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate care trebuie să fie prezentată de către fiecare solicitant de viză în momentul ridicării vizei pentru toată perioada şederii pe teritoriul Republicii Cehe.

  1. Se măreşte suma asigurată la 60 000,- EUR.

  2. Contractul de asigurare medicală poate fi încheiat cu companie de asigurări din Republica Cehă (eventual din alt stat-membru al UE sau al SEE) sau din ţara de origine a solicitantului, resp. ţara unde are permis de şedere.

  3. În cazul în care poliţa, precum şi condiţiile de asigurare nu sunt scrise în limba cehă, acestea trebuie să fie traduse în cehă de către un traducător autorizat.

  4. Împreună cu poliţa şi condiţiile de asigurare se prezintă şi bon de plată.

  5. Contractul de asigurare trebuie să fie încheiat fără franşiză (parte din despăgubirea de asigurare totală, suportată de asigurat).

  6. Poliţa de asigurare trebuie să acopere cheltuielile legate de o îmbolnăvire survenită neaşteptat şi imprevizibil, inclusiv repatrierea bolnavului sau, în cazul decesului, transportarea cadavrului în ţara de reşedinţă a asiguratului. Condiţiile de asigurare nu trebuie să excludă accidentele produse intenţionat de asigurat ori care au rezultat în urma comiterii unor infracţiuni de către acesta, nici accidentele parvenite în urma consumului de alcool, droguri sau substanţe stupefiante sau halucinogene.

Solicitantul prezintă obligatoriu originalul poliţei şi condiţiilor de asigurare, precum şi copiile acestor documente.