по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Permis de Şedere permanentă cu scop de reunire a familiei

Actele necesare

Permis de lungă Şedere cu scop de reunire a familiei cu străinul care se află pe teritoriul Republicii Cehe mai mult de 15 luni, pentru straini cu cardul de angajat (cartea de muncă) – 6 luni.

La Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Cehe la Chişinău se pot depune dosarele pentru obţinerea permisului de lungă şedere cu scopul de reunire a familiei. Dosarele sunt expediate ulterior Ministerului de Interne al Republicii Cehe pentru examinare. În cazul unui răspuns pozitiv, Secţia Consulară eliberează o viză (pentru perioada de valabilitate de 6 luni şi numărul de zile active - 60) care permite deplasarea în Republica Cehă cu scopul de a ridica permisul de lungă şedere. Pentru ridicarea permisului de lungă şedere străinul se adresează în decurs de trei zile lucrătoare (din momentul în care a ajuns pe teritoriul Republicii Cehe) la Ministerul de Interne. Valabilitatea maximă a unui permis de lungă şedere eliberat este de doi ani. Numărul de intrări pe teritoriul Statelor Membre este nelimitat.

La depunerea dosarului prezanţa solicitantului de permis de lungă şedere este obligatorie.

Dosarul se examinează de către organele competente ale Ministerului de Interne al Republicii Cehe în decurs de 270 zile din momentul depunerii cererii.

Actele necesare:

1. Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate;

2. Trei fotografii color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, semnate pe verso cu numele complet al solicitantului;

3. Copia certificatului de naştere legalizată notarial şi cu traducere în limba cehă;

4. Copia certificatului de căsătorie legalizată notarial şi cu traducere în limba cehă;

5. Dovadă de existenţă a locuinţei în Republica Cehă (cu termenul de valabilitate de cel puţin 6 luni). Drept dovadă poate servi:

  • Confirmare de la persoana care asigură cazarea, cu semnătura autentificată notarial;
  • Contract de arendă/subarendă a spaţiului locativ. În cazul în care arendatorul este  o persoană fizică – se anexează extrasul din Cadastrul bunurilor imobiliare, iar dacă este o persoană juridică – se anexează copia legalizată a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
  • Este nececar șă fie indicată perioada cazării (de la și pînă la) cu indicarea metrajului.

6. Dovadă a existenţei mijloacelor financiare suficiente pentru trai pe teritoriul Republicii Cehe.  Drept dovadă a existenţei mijloacelor financiare suficiente pot servi:

  • Actele care demonstrează că venitul persoanei pe teritoriul Republicii Cehe este stabil şi salariul mediu lunar al străinului şi a persoanelor care vor trăi cu el/ea nu va fi mai mic decât minimum de trai necesar pentru şederea lor în străinătate şi va acoperi cheltuielile de cazare (suma este stabilită de lege);
  • Extras din contul bancar ceh;
  • Extras din contul bancar din Moldova, tradus în limba cehă şi autentificat notarial, precum şi card bancar de circuit internaţional la contul dat;
  • Pentru informații detaliate despre suma necesară în cont, contactați Ministerul de Interne al Republicii Cehe (https://www.mvcr.cz/).

7.  Declaraţie de asumare a responsabilităţii de întreţinere materială a soţiei/soţului/copilului pe teritoriul Republicii Cehe, scrisă în limba cehă şi cu semnătura autentificată notarial (se prezintă în cazul în care contul bancar e deschis pe numele soţului/soţiei/părintelui ce se află pe teritoriul Republicii Cehe);

8. Certificat medical care dovedeşte lipsa bolilor infecţioase tuberculoza şi sifilis, tradus în limba cehă şi legalizat notarial (termenul de valabilitate al căruia este de 3 luni);

9. Cazier judiciar tradus în limba cehă şi legalizat notarial (termenul de valabilitate al căruia este de 3 luni);

10. Buletin de identitate;

11. În cazul reunirii cu familia a unui copil care nu a atins vârsta de 18 ani (şi doar un părinte se află pe teritoriul Republicii Cehe) – permisiunea din partea celui de-al doilea părinte (cu semnătura părintelui autentificată notarial şi cu traducere în limba cehă) de a domicilia permanent pe teritoriul Cehiei, sau certificate de deces/hotărâri judecătoreşti (după caz), autentificate notarial şi traduse în limba cehă;

12. Formular de viză pentru lungă şedere completat citeţ cu litere latine şi semnat, şi un formular pentru permis de şedere (de culoare verde) în cazul în care membrul de familie se află pe teritoriul Republicii Cehe mai mult de 15 luni şi ambii soţi depăşesc vârsta de 20 de ani.

13. Copia permisului de şedere sau a altui document care ar demonstra aflarea legală a străinului cu care se face reunirea familiei pe teritoriul Republicii Cehe.

La lista de acte enumerate mai sus este necesar de prezentat obligatoriu copiile acestor acte şi două copii ale paşaportului de străinătate.

La momentul ridicării vizei se prezintă asigurare medicală.