по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Permis permanent de şedere pentru persoane de origine cehă

Actele necesare

Permisul permanent de şedere poate fi obţinut de către persoanele care au rădăcini cehe în baza § 66 alin. 1 lit. a) din Legea privind şederea străinilor pe teritoriul Republicii Cehe, fără a îndeplini condiţia de şedere anterioară pe teritoriul Republicii Cehe.

La Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Cehe la Chişinău se pot depune dosarele pentru obţinerea permisului permanent de şedere în baza actelor care demonstrează apartenenţa la comunitatea cehă. Dosarele sunt expediate ulterior Ministerului de Interne al Republicii Cehe pentru examinare. În cazul unui răspuns pozitiv, Secţia Consulară eliberează o viză (pentru perioada de valabilitate de 6 luni şi numărul de zile active - 60) care permite deplasarea în Republica Cehă cu scopul de a ridica permisul permanent de şedere. Pentru ridicarea permisului permanent de şedere străinul se adresează în decurs de trei zile lucrătoare (din momentul în care a ajuns pe teritoriul Republicii Cehe) la Ministerul de Interne.

La depunerea dosarului prezanţa solicitantului de permis permanent de şedere este obligatorie.

În cele ce urmează veţi găsi informaţia necesară privitor la actele care trebuie depuse pentru obţinerea vizei cu scopul de dobândire a permisului de şedere permanentă.

Cererea pentru obţinerea permisului de şedere permanentă se depune pe un formular oficial. În cazul persoanelor cu rădăcini cehe şi al membrilor familiilor lor, la această cerere se anexează:

1.      Trei fotografii identice cu dimensiunea 3,5*4,5 cm, semnate pe verso cu numele complet;

2.      Paşaport de străinătate valabil cel puţin 15 luni;

3.      Dovadă de existenţă a mijloacelor financiare suficiente pentru şederea permanentă pe teritoriul Republicii Cehe. Drept dovadă a existenţei mijloacelor financiare suficiente pot fi considerate:

- actele care demonstrează că venitul persoanei pe teritoriul Republicii Cehe este stabil şi salariul mediu lunar al străinului şi a persoanelor care vor trăi cu el/ea nu va fi mai mic decât minimum de trai necesar pentru şederea lor în străinătate şi va acoperi cheltuielile de cazare (suma este stabilită de lege);

- prin certificat de la angajator, în care se menţionează venitul mediu net din ultimul cvartal al persoanei cu care se face reunirea (cvartalul I - ianuarie, februarie, martie; cvartalul II – aprilie, mai, iunie; cvartalul III – iulie, august, septembrie; cvartalul IV – octombrie, noiembrie, decembrie);

- în cazul în care solicitantul practică o activitate de întreprinzător - cererea de plată a impozitului pe venit;

- extras din contul bancar al solicitantului sau al străinului care se află pe teritoriul Cehiei pentru perioada ultimelor 6 luni – în cazul în care venitul nu poate fi demonstrat prin metodele de mai sus

- şi altele (accesaţi site-ul: www.mvcr.cz ).

4.      Extras din cazier judiciar (sau un document similar) din statul al cărui cetăţean este persoana care depune actele, sau din statul unde persoana îşi are reşedinţa permanentă, sau din statul în care persoana a locuit în ultimii trei ani o perioadă mai mare decât 6 luni neîntrerupt. În cazul în care statul nu emite un astfel de document poate fi prezentată o declaraţie de proprie răspundere. În toate cazurile enumerate documentul necesită traducere autorizată în limba cehă. Această obligaţie nu se extinde asupra străinului cu vârsta de până la 15 ani.

5.      Dovadă de cazare în Republica Cehă:

a)       dovadă de posedare a unui apartament sau casă;

b)       dovadă a legalităţii utilizării unei case sau apartament (de exemplu contract de arendă/subarendă a imobilului);

c)       adeverinţă cu semnătura legalizată a proprietarului.

6.      Dovadă a apartenenţei la comunitatea cehă este documentul care confirmă scopul şederii. Străinul care demonstrează originea cehă (compatriotul) poate cere permisiunea pentru şedere permanentă “din motive demne de o atenţie specială conform § 66 alin. 1 lit. b) din Legea privind şederea străinilor şi în baza actelor de stare civilă. Această dovadă trebuie să fie însoţită de autobiografia compatriotului scrisă în limba cehă şi de scrisoare în care vor fi explicate “motive demne de atenţia specială”.

Acelaşi tip de permis de şedere sau permis de şedere permanentă cu scopul umanitar pot solicita soţul/soţia sau copilul minor al străinului compatriot conform § 66 alin. 1 lit. a) din Legea privind şederea străinilor pe teritoriul Republicii Cehe. Soţul/soţia sau copilul minor trebuie să anexeze la cerere dovada unei relaţii de rudenie cu solicitantul şi o copie legalizată sau originalul dovezii de apartenenţă la comunitatea cehă a solicitantului.

Străinul care depune cerere de obţinere a şederii permanente, în temeiul articolului 33, alineatul 1, la cererea ambasadei, este obligat să anexeze un raport medical care exclude boli grave. Raportul medical este solicitat de către ambasadă doar în cazul în care apare suspiciunea că solicitantul suferă de o boală gravă.

7.      Buletin de identitate;

8.      În cazul obţinerii permisului de şedere pentru copilul care nu a atins vârsta de 18 ani (şi doar un părinte se află pe teritoriul Republicii Cehe) – permisiunea din partea celui de-al doilea părinte (cu semnătura părintelui autentificată notarial şi cu traducere în limba cehă) de a domicilia permanent pe teritoriul Cehiei, sau certificate de deces/hotărâri judecătoreşti (după caz), autentificate notarial şi traduse în limba cehă;

9.      Cererea-anchetă pentru permis de şedere permanentă (de culoare verde);

Actele necesare pentru obţinerea permisului de şedere permanentă nu trebuie să fie mai vechi de 180 de zile, cu excepţia paşaportului de străinătate, a certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie, a documentului care demonstrează cunoştinţele necesare de limbă cehă, şi a fotografiilor, dacă ele corespund aspectului străinului.

La lista de acte enumerate mai sus este necesar de prezentat obligatoriu copiile acestor acte şi două copii ale paşaportului de străinătate.