по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Viza de lungă Şedere cu scop de practicare a activităţii de întreprinzător

Actele necesare

1. Pașaport de străinătate, valabil cel puțin trei luni după expirarea vizei solicitate;

2. Trei fotografii color de dimensiunea 3,5 x 4,5 cm;

3. Dovadă de existență a locuinței în Republica Cehă  (cu termenul de valabilitate de cel puțin 6 luni). Drept dovadă poate servi:

  • Confirmare de la persoana care asigură cazare, cu semnătura autentificată notarial;

  • Contract de arendă/subarendă a spațiului locativ. În cazul în care arendatorul este o persoană fizică – se anexează extrasul din Cadastrul bunurilor imobiliare, iar dacă este o persoană juridică – se anexează copia legalizată a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

4. Documentul care confirmă scopul șederii:

  • Dacă sunteți fondator de firmă (jednatel) – copia autentificată notarial a extrasului organizației, pe care o obțineți de la Camera de Înregistrări de Stat a Republicii Cehe (Výpis z obchodního rejstříku);

  • Dacă sunteți cofondator de firmă (společník) – copia autentificată notarial a extrasului organizație, pe care o obțineți de la Camera de înregistrări de Stat a Republicii Cehe (Výpis z obchodního rejstříku), la care se anexează permis de muncă de la Oficiul de angajare în cămpul muncii al Republicii Cehe;

 

5. Extras din cont bancar ceh ( nu mai vechi de 6 luni). În cazul în care contul bancar este deschis la o bancă de pe teritoriul Republicii Moldova, atunci suma de bani trebuie să fie echivalentă sumei în coroane, extrasul se traduce în limba cehă și se prezintă și card bancar de circuit internațional (MASTERCARD, MAESTRO, VISA ELECTRON, ș.a.).

Pentru informații detaliate despre suma necesară în cont, contactați Ministerul de Interne al Republicii Cehe (https://www.mvcr.cz/).

6. Cazier judiciar tradus în limba cehă și legalizat notarial (termenul de valabilitate al căruia este de 3 luni);

7. Buletin de identitate;

8. Formular pentru viză de lungă ședere completat citeț cu litere latine și semnat.

 

La lista de acte enumerate mai sus este necesar de prezentat obligatoriu copiile acestor acte.

În momentul ridicării vizei se prezintă asigurare medicală