по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Visa de lungă şedere cu scop de muncă - Cardul de angajat (cartea de muncă)

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate;

2.      4 fotografii color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, separate cu indicarea numelui și prenumelui pe partea din spate a pozei.

3.      Dovadă de existenţă a locuinţei în Republica Cehă (cu termenul de valabilitate de cel puţin 6 luni). Drept dovadă poate servi:

a)      Confirmare de la persoana care asigură cazarea, cu semnătura autentificată notarial;

b)      Contract de arendă/subarendă a spaţiului locativ. În cazul în care arendatorul este  o persoană fizică – se anexează extrasul din Cadastrul bunurilor imobiliare, iar dacă este o persoană juridică – se anexează copia legalizată a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

c)    Este nececar șă fie indicată perioada cazării (de la și pînă la) cu indicarea metrajului.

4.      Contract de muncă sau contract despre afacere de lucru (sau, cel puţin un acord privind încheierea viitorului contract de muncă, în care părţile se angajează la termenul convenit să încheie un contract de muncă sau un contract despre afacere de lucru). Documentele menţinute trebuie să conţină prevederi, care arată că, indiferent de domeniu şi gama de muncă, salariu lunar acordat nu va fi mai jos decît rata de bază de salarii minime lunare şi timpul de ore de lucru săptamănale va fi stabilit de cel puţin de 15 ore;

5.     Certificate de competenţă profesională nesesare pentru locul de muncă respectiv;

6.      Cazierul juridic din Republica Moldova (este valabil 3 luni). În caz că v-ați aflat pe teritoriul altui stat mai mult de 6 luni consecutiv în decursul ultimilor 3 ani, atunci prezentați și cazierul juridic din acel stat.  În ambele cazuri cazierul trebuie tradus în limba cehă și întărit notarial;

7.      Buletin de identitate;

8.      Formular pentru viză de lungă şedere completat citeţ cu litere latine şi semnat.

La lista de acte enumerate mai sus este necesar de prezentat obligatoriu copiile acestor acte şi două copii ale paşaportului de străinătate.

În momentul ridicării vizei se prezintă asigurare medicală.

Anexe

pojisteni_zmeny 14 KB DOC (Document Word) 07.01.2011