по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Viza de lungă ședere cu scop de studii

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate;

2.      3 fotografii color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, separate cu indicarea numelui și prenumelui pe partea din spate a pozei.

3.      Dovadă de existenă a locuinţei în Republica Cehă (cu termenul de valabilitate de cel puţin 6 luni). Drept dovadă poate servi:

a)      Confirmare de la persoana care asigură cazarea, cu semnătura autentificată notarial;

b)      Contract de arendă/subarendă a spaţiului locativ. În cazul în care arendatorul este  o persoană fizică – se anexează extrasul din Cadastrul bunurilor imobiliare, iar dacă este o persoană juridică – se anexează copia legalizată a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

c)    Este nececar șă fie indicată perioada cazării (de la și pînă la) cu indicarea metrajului.

4.      Contract de studii din Republica Cehă;

5.      Dovadă a existenţei mijloacelor financiare suficiente pentru toată perioada aflării pe teritoriul Republicii Cehe. 

         Mijloacele financiare suficiente pot fi demonstrate prin următoarele acte:

a)     Dovadă a obţinerii bursei

b)     În cazul în care solicitantul de viză dispune de cont bancar propriu – se prezintă copia cardului bancar şi extras din cont bancar cu menţionarea proprietarului contului, suma de bani în cont, valuta. Dacă contul bancar este la o bancă din Moldova, atunci extrasul din cont se traduce în limba cehă şi se autentifică notarial.

c)     În cazul în care solicitantul de viză nu dispune de cont bancar propriu – se prezintă copia celui de-al doilea card bancar al proprietarului contului, şi extras din cont bancar cu menţionarea proprietarului contului, a sumei de bani, şi a valutei. Dacă contul bancar este la o bancă din Moldova, atunci extrasul din cont se traduce în limba cehă şi se autentifică notarial.

Suma necesară în cont pentru studiile cu durata de un an  și pentru studiile cu durata de jumătate de an, o puteți afla contactând Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Cehe (https://www.mvcr.cz/).

 

6.      Cazierul juridic din Republica Moldova (este valabil 3 luni). În caz că v-ați aflat pe teritoriul altui stat mai mult de 6 luni consecutiv în decursul ultimilor 3 ani, atunci prezentați și cazierul juridic din acel stat.  În ambele cazuri cazierul trebuie tradus în limba cehă și întărit notarial;

7.      Buletin de identitate;

8.      Formular de viză completat citeţ cu litere latine şi semnat. Formular pentru permis de lungă şedere (de culoare verde) pentru studiile în instituţiile acreditate de stat sau formular pentru viză de lungă şedere pentru celelalte (instituţii neacreditate sau cursuri);

9.  Studenţii care încă nu au atins vârsta de 18 ani şi depun acte pentru permis de şedere (ancheta verde) prezintă suplimentar acordul părinţilor autentificat notarial cu traducere în limba cehă.

La lista de acte enumerate mai sus este necesar de prezentat obligatoriu copiile acestor acte şi două copii ale paşaportului de străinătate.

În momentul ridicării vizei se prezintă asigurare medicală.

Anexe

pojisteni_zmeny 14 KB DOC (Document Word) 07.01.2011