по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Cultură

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate şi care are cel puţin două pagini curate;

2.      Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

3.      O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

4.      Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare ;

5.      Formularul Schengen completat citeţ cu litere  latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕ chisinau;

6.      Certificat de la locul de muncă, care ar cuprinde informaţie privind postul ocupat, salariul lunar, concediul acordat pentru perioada călătoriei. În cazul elevilor/studenților - certificat de la locul de studii;

7.      Carnet de muncă, sau licenţa de întreprinzător, sau carnet de student, sau carnet de pensionar;

8.      Paşapoartele vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);

9.      Scrisoare oficială ce confirmă activitatea culturală eliberată de Ministerul Culturii;

10.  Invitaţie în original din ţara de destinaţie, în care să se indice denumirea, localitatea şi perioada evenimentului cultural, precum şi rolul aplicantului în evenimentul dat;

11.  Dovadă a existenţei mijloacelor financiare (card bancar de circuit international şi extras de la bancomat sau istoria contului pentru perioada ultimelor trei luni, sau cecuri de călătorie semnate de solicitant) sau confirmare din partea organizatorilor evenimentului a acoperirii cheltuielilor financiare;

12.  Confirmare a rezervării hotelului şi a rezervării biletelor tur-retur. În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului;

13.  Buletin de identitate. În cazul copiilor de pînă la 18 ani – certificat de naştere şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor.

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

Secţia Consulară îşi rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.