по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Şoferi

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate şi care are cel puţin două pagini curate;

2.      Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

3.      O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

4.      Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare;

5.      Formularul Schengen completat citeţ cu litere latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕chisinau;

6.      Certificat de la locul de muncă, care ar cuprinde informaţie privind postul ocupat, salariul lunar, scopul şi perioada plecării;

7.      Carnet de muncă sau certificatul de liber profesionist;

8.      Paşapoartele vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);

9.      Certificatul de înregistrare şi licenţa companiei căreia îi aparţine camionul şi l-a angajat pe şofer;

10.  Autorizaţie pentru bunurile transportate ∕CEMT;

11.  Permisul de conducere al şoferului şi permisul internaţional de conducere;

12.  Carnet TIR ;

13.  Cartea verde a camionului;

14.  Scrisoare de invitaţie în original şi copia Certificatului de Înregistrare a companiei ce invită;

15.  Contractul de colaborare între companii;

16.  Cerere scrisă din partea AITA sau ANTA cu menţionarea scopului, itinerarului, duratei şi frecvenţei călătoriilor. În cererea dată se menţionează la fel numărul de înregistrare a companiei căreia îi aparţine camionul şi a angajat şoferul, precum şi numărul de înregistrare a companiei invitante;

17.  Buletin de identitate.

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

 

Secţia Consulară îşi rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.