по-русски  česky  română 

Căutare avansată
Articol de notificare Printează Micşorarea literelor Mărirea literelor

Sport

(This article expired 31.12.2013.)

 

 1. Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate;

 2. Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

 3. O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

 4. Asigurarea medicală de sănătate pentru scop sportiv ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare;

 5. Formularul Schengen completat citeţ cu litere latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕ chisinau;

 6. Certificat de la locul de muncă, care ar cuprinde informaţie privind postul ocupat, salariul lunar, scopul şi perioada călătoriei. În cazul copiilor - certificat de la locul de studii;

 7. Carnet de muncă sau licenţa de întreprinzător sau carnet de student (original şi copie);

 8. Legitimaţie de sportiv (original şi copie);

 9. Paşapoarte vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);

 10. Invitaţie parvenită din ţara de destinaţie care ar cuprinde toate datele relevante, semnată de o persoană autorizată, în care să fie indicat care parte va suporta cheltuielile. In cazul în care cheltuielile sunt suportate de solicitantul vizei - dovadă a existenţei mijloacelor financiare;

 11. Certificat de înregistrare a Asociaţiei sportive şi statutul Asociaţiei din ţara de destinaţie;

 12. Certificat de înregistrare a Asociaţiei moldoveneşti de sport, şi acte doveditoare a apartenenţei la asociaţia dată;

 13. Nota verbală eliberată de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, care ar confirma informaţia prezentată privind plecarea;

 14. Confirmare a rezervării hotelului şi a biletelor tur-retur. În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului (original şi copie);

 15. Buletin de identitate (original şi copie). În cazul copiilor de pînă la 18 ani – certificat de naştere (original şi copie) şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor.

  Toate documentele se prezintă în originale, precum şi copiile lor.

Anexe

Annex_A_Photograph_Guidelines 461 KB PDF (Document Adobe Acrobat) 25.05.2017

mijloace_financiare 13 KB DOC (Document Word) 23.01.2012