по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Sport

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate şi care are cel puţin două pagini curate;

2.      Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

3.      O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

4.      Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare;

5.      Formularul Schengen completat citeţ cu litere  latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕chisinau;

6.      Certificat de la locul de muncă, care ar cuprinde informaţie privind postul ocupat, salariul lunar, scopul şi  perioada călătoriei. În cazul elevilor/studenţilor - certificat de la locul de studii;

7.      Carnet de muncă, sau licenţa de întreprinzător, sau carnet de student, sau carnet de pensionar;

8.      Legitimaţie de sportiv;

9.      Paşapoarte vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);

10.  Invitaţie parvenită din ţara de destinaţie care ar cuprinde toate datele relevante privitor la scopul şi durata călătoriei, numărul de înregistrare al organizaţiei invitante, semnată de o persoană autorizată, cu menţionarea părţii ce va suporta cheltuielile. In cazul în care cheltuielile sunt pe cont propriu – card bancar de circuit internaţional şi extras de la bancomat;

11.  Certificat de înregistrare a Asociaţiei sportive şi statutul Asociaţiei din ţara de destinaţie;

12.  Certificat de înregistrare a Asociaţiei moldoveneşti de sport, şi acte doveditoare a apartenenţei la asociaţia dată;

13.  Nota Verbală eliberată de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, care ar confirma informaţia prezentată privind plecarea;

14.  Confirmare a rezervării hotelului şi a biletelor tur-retur.  În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului;

15.  Buletin de identitate. În cazul copiilor de pînă la 18 ani – certificat de naştere  şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor.

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

Secţia Consulară îşi rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.