по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Studii

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate şi care are cel puţin două pagini curate;

2.      Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

3.      O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

4.      Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare;

5.      Formularul Schengen completat citeţ cu litere  latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕chisinau;

6.      Confirmare de studii;

7.      Confirmare a achitării taxei de studii ∕a scutirii de achitare a taxei de studii;

8.      Documente ce confirmă existenţa surselor băneşti pentru şederea în spaţiul Schengen (extras din cont bancar şi card bancar, sau declaraţie de susţinere materială scrisă de părinţi însoţită de certificat de la serviciu cu menţionarea salariului, sau certificat ce demonstrează obţinerea bursei şi suma ei);

9.      Confirmare a cazării (cazare la cămin sau contract de arendă a cazării însoţit de extras din registrul de imobil al proprietarului);

10.  Rezervarea biletelor de călătorie tur-retur. În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului;

11.  Buletin de identitate. În cazul copiilor de până la 18 ani – certificat de naştere şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor.

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

Secţia Consulară îşi rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.