по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Tratament medical

 1. Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate;

 2. Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

 3. O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

 4. Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare;

 5. Formularul Schengen completat citeţ cu litere latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕ chisinau;

 6. Certificat de la locul de muncă, care ar cuprinde informaţie privind postul ocupat, salariul lunar, concediul acordat pentru perioada călătoriei. În cazul copiilor - certificat de la locul de studii;

 7. Carnet de muncă, sau licenţă de întreprinzător, sau carnet de student (original şi copie);

 8. Paşapoarte vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);

 9. Acte de la medicul ∕ spitalul din ţara de destinaţie, care confirmă necesitatea tratamentului medical şi perioada lui;

 10. Confirmare de la la medicul ∕ spitalul din ţara de destinaţie precum că tratamentul este achitat sau există garanţia că va fi achitat;

 11. Dovadă a existenţei mijloacelor financiare ce va urma tratamentul sau a persoanei însoţitoare;

 12. Pentru persoana însoţitoare: acte care dovedesc necesitatea însoţirii pacientului şi care confirmă gradul de rudenie;

 13. Rezervarea biletelor de călătorie tur-retur. În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului (original şi copie);

 14. Buletin de identitate (original şi copie). În cazul copiilor de pînă la 18 ani – certificat de naştere (original şi copie) şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor.

  Toatae documentele se prezintă în originale, precum şi copiile lor.

Anexe

Annex_A_Photograph_Guidelines 461 KB PDF (Document Adobe Acrobat) 25.05.2017

mijloace_financiare 13 KB DOC (Document Word) 23.01.2012